Mere tid til at træffe beslutning om neurorehabilitering

Ulla Astman(A), regionsrådsformand i Region Nordjylland. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Partierne i regionsrådet sætter ekstra tid af til at træffe en beslutning om neurorehabiliteringens fremtidige fysiske rammer i Nordjylland.

Mange høringssvar


Beslutningen om fremtidens fysiske rammer for neurorehabiliteringen i Nordjylland tages ud af budgetlægningen og bliver først truffet senere på efteråret. Det er der truffet et valg om i forhandlingen om næste års budget, som lige nu foregår blandt partierne i regionsrådet.

Ved at vente med en endelig beslutning bliver der bedre tid til at få gennemført en grundig proces, hvor alle muligheder bliver belyst. Især ønsker politikerne at drøfte og gå grundigt igennem de høringssvar, som er kommet ind i forløbet.

Med henblik på at sikre en hurtig igangsættelse har parterne dog allerede nu givet hinanden håndslag på at afsætte en pulje på i alt 30 millioner kroner på anlægsbudgettet i 2021-2022. Derved vil projektet kunne påbegyndes i 2021, uanset hvilken model der endeligt besluttes.

Rapport og høringssvar kan læses her

Adresser flere steder

Før sommerferien blev der fremlagt en analyse af neurorehabiliteringens fysiske rammer i Region Nordjylland.

Planen var, at valget af en model skulle træffes i forbindelse med forhandlinger om budget 2021. Politisk stiles nu efter en afgørelse i oktober – senest regionsrådsmødet i november.

Arbejdsgruppen bag analysen kommer med en række forslag, som tager udgangspunkt i, at neurorehabiliteringen kan placeres/fordeles på flere adresser – Regionshospital Nordjylland i Brønderslev, Aalborg Universitetshospital Hobrovej, Aalborg Universitetshospital i Thisted, Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn. Eller som et helt nyt byggeri – eventuelt på bar mark – for eksempel i Brønderslev, Hjørring og Aalborg.

Fælles for alle modeller er, at der som i dag skal være i alt 63 senge til rådighed til patienter med behov for neurorehabilitering.