Mere fleksible muligheder for valg af 10. klassetilbud i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune har besluttet, at elever, der vælger ét af kommunens to 10. klassetilbud, fremover har bedre adgang til transport som et supplement til det frie skolevalg.

I Jammerbugt Kommune er 10. klassetrin organiseret på to enheder i henholdsvis Fjerritslev og Aabybro. Der er frit optag og den hidtidige administrationspraksis har beroet på en inddeling af elever i skoledistrikter fra øst og vest. Denne praksis har vist sig uhensigtsmæssig, da 10. klasserne udbyder forskellige profilfag/linjer. Det blev på den baggrund besluttet, elever, der søger 10. klasse, er kørselsberettigede, hvis der er 9 km eller længere mellem hjemmet og det ansøgte 10. klassetilbud uanset om det er i Fjerritslev eller i Aabybro. Det blev samtidigt besluttet, at kørselskriteriet har virkning allerede fra og med skoleåret 2020/21.


”Det er vigtigt for os i Børne- og Familieudvalget at støtte eleverne, så de bliver afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Når eleverne får en øget fleksibilitet i forhold til at vælge 10. klassestilbud, vil det derfor være et vigtigt supplement i rækken af tilbud til eleverne” udtaler formand for Børne- og Familieudvalget, Ulla Flintholm.


Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef, Helle Nørgaard Pedersen, udtaler videre ”Vi ved, at 10. klasse for hovedparten af eleverne er et vigtigt modningsår. Samtidigt ved vi, at det for flere elever er en mulighed for at etablere nye sociale relationer på dette tidspunkt i deres ungdom. Størstedelen af dem vælger at tage på efterskole, men en række elever har enten ikke denne mulighed eller dette ønske. Denne mulighed vil en ændring af kørselskriterierne være med til at understøtte.”

De nye kørselskriterier vil bl.a. betyde, at elever, der påtænker at vælge Fjerritslev Gymnasium, vil få mulighed for allerede i 10. klasse at få kendskab til området, gymnasiet og eventuelt fremtidige klassekammerater. Børne- og Familieudvalgets beslutning ligger således i forlængelse af, at der på regionalt niveau er indsat bus fra Saltum/Pandrup-området til Fjerritslev Gymnasium. Derved er beslutningen en del af Jammerbugt Kommunes strategiske ønske om at styrke Fjerritselv som uddannelsesby. 

Er du interesseret i at høre nærmere, kan du kontakte: 

Konstitueret chef for Skole og Dagtilbud: Helle Nørgaard Pedersen tlf. nr.: 22 63 25 21