Mere end 7100 forseelser i forbindelse med skolestart 2021

Modelfoto Foto: Niclas Jessen

I ugerne 32 og 33 gennemførte politiet målrettede indsatser i forbindelse med skolestart landet over.

Politiindsatserne var koncentreret om skoleveje, hvor der især blev fokuseret på:

-- annonce ---
  • bilernes hastighed
  • om børnene var fastspændt i bilerne i sikkerhedssele
  • om førerne selv huskede at anvende sikkerhedssele
  • skolepatruljernes arbejde
  • forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

Ved kontrollerne på skolevejene blev der samlet set i uge 32 og 33 konstateret over 7.100 forseelser, heraf:

  • 6.095 hastighedsovertrædelser på skolevejene.
  • 207 voksne benyttede ikke sikkerhedssele og i 50 tilfælde var børnene ikke fastspændt
  • 60 benyttede mobiltelefon under kørslen 

”Resultatet af skolestartskontrollerne vidner om nødvendigheden af politiets tilstedeværelse. Vi arbejder hver eneste dag for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne samt skabe tryghed i trafikken. Skolebørn skal føle sig trygge ved at færdes i trafikken, og forældrene skal føle trygge ved at sende deres børn ud i trafikken.”, udtaler politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, der fortsætter: ”Vores skoleveje er generelt sikre, men jeg er ærgerlig over, at vi hvert eneste år kan sigte så mange trafikanter for at overtræde færdselsloven, og i år er ingen undtagelse.”


Resten af skoleåret vil politiet løbende afholde kontroller på skolevejene, ligesom politiet næste år vil gentage den målrettede indsats vedrørende skolestart i et tæt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunerne.