Mennesker med udviklingshandicap vil ikke flyttes rundt med

Print Friendly, PDF & Email

Der skal ikke gennemføres forsøg med mennesker med udviklingshandicaps lejerettigheder. Vi vil ikke flyttes rundt med, bare fordi kommunen synes, det er ”mest hensigtsmæssigt”.

Det siger Lev, der i dag har afholdt sit ordinære repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet udtaler:


Regeringen har fremsat et lovforslag, der betyder, at der kan gennemføres forsøg, hvor lejere i for eksempel botilbud opført efter almenboligloven kan få opsagt deres lejemål, hvis behovet for hjælp ændrer sig.

Lovforslaget vil betyde, at mange mennesker med udviklingshandicap fremadrettet vil få markant dårligere beskyttelse af deres lejerettigheder. Udelukkende fordi de har et handicap, som gør, at de har behov for hjælp i dagligdagen.

Lev insisterer på, at ændringer i menneskers behov for hjælp skal løses ved at ændre på den hjælp, som de modtager i det daglige – ikke ved at flytte mennesker fra deres bolig. Med lovforslaget frygter vi en åben ladeport for tvangsflytning af mennesker med handicap. Kommuner i forsøget får reelt frit spil til at flytte rundt på beboere i botilbud efter almenboligloven. Det er urimeligt – og er i strid med værdierne i dansk handicappolitik og principperne i FN’s handicapkonvention, som Danmark har ratificeret.

Repræsentantskabet opfordrer indtrængende til, at forslaget trækkes tilbage.