Mener Jammerbugt kommune borgernes meninger er vigtige?

Vibeke Dalsgaard
Vibeke Dalsgaard Formand for Det Radikale Venstre Jammerbugt
Print Friendly, PDF & Email

Af Vibeke Dalsgaard Formand for Det Radikale Venstre Jammerbugt

Der har her efter sommerferien været indbudt til 3 møder om kommuneplanen, som af forskellige grunde er blevet aflyst. De to første møder blev aflyst på grund af for få deltagere og det sidste fordi afstandskravet i forhold til Covid19-restriktionerne åbenbart ikke kunne overholdes. 


Man kan spørge sig selv om det viser, at borgerne ikke er interesserede i kommunens udvikling? Er vi reelt ikke interesserede undtagen i det, som drejer sig om os personligt og derfor kommer til at betyde noget for vores liv?  

Jeg tror ikke det er tilfældet. Nu var annoncerne om møderne ikke prangende, så en del har nok overset invitationen. Men selv hvis man havde set dem, så er der en del barrierer for fysisk at deltage i et møde. Ældre mennesker, som er bange for smitte eller har svært ved at transportere sig, unge familier, som hver gang skal finde barnepige og alle andre, som har et travlt liv og som derfor måske indimellem vælger at tage en aften i sofaen i stedet for at deltage i et møde om den lokale udvikling. 

Men borgernes holdninger til den lokale udvikling er vigtig! Så i stedet for at både byråd og administration måske trækker lidt på skuldrene og siger – vi har gjort det vi skal – så er det tid til at tænke nyt. 

De fleste af os har gennem denne Covid-tid lært, at meget kan foregå digitalt. Har kommunen ikke overvejet, at dette også kan ske når det drejer sig om møder angående kommunens udvikling? Hvad med et lille link sendt ud til borgerne, ligesom vi får meddelelse om andre ting fra kommunen. Et link til en digital konference giver mulighed for at give sin mening til kende om den hverdag, som reelt betyder så meget for alle borgere i kommunen?

Hvis Jammerbugt mener begrebet borgerinddragelse alvorligt, så er det måske tid til tage nye og moderne virkemidler i brug.