Med første spadestik er kursen sat mod en moderne skole og et kulturcenter

Tale ved borgmester Mogens Christen Gade. Foto: Jammerbugt Kommune

Med visionen om at skabe fantastiske rammer for elever, personale og kulturen i Jetsmark, tog borgmester Mogens Christen Gade første spadestik med en gravemaskine onsdag 24. marts. Dermed blev det markeret, at byggeriet af et af de største anlægsprojekter i Jammerbugt Kommunes historie nu går i gang.

Jammerbugt Kommune har sat sig for at skabe de bedst mulige rum, vilkår og omgivelser for elever og personale i Jetsmark, når de fra sommeren 2023 kan begynde undervisningen i nye omgivelser.

-- annonce ---


Inden borgmester Mogens Christen Gade tog første spadestik, fortalte han lidt om de tanker, der ligger bag byggeriet:

”Skolen, vi nu sætter i gang, er resultatet af fælles visioner og drømme fra elever, forældre og personalet på skolen, lokalsamfundet i Jetsmark, kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Sammen med rådgivere og arkitekter er vi nået frem til et byggeri, der har fleksible rammer for skolen, og som kan fungere som kulturcenter, når skoledagen slutter”.

Det er lykkedes at indfri alle ønsker til byggeriet, inden for budgettet, og alle forslag til funktionalitet, arkitektur og pædagogiske visioner er inddraget i det nye identitetsskabende byggeri, der står klar til august 2023.

”Hele vejen igennem processen har vi haft elevernes læring, trivsel og dannelse i fokus. Vi får samtidig skabe rammer for en god arbejdsplads, og et byggeri, der kommer til at fungere som kulturcenter for alle borgere i Kaas, Moseby og Pandrup, og som dermed er med til at knytte områderne tættere sammen”, forklarer direktør i Børne- og Familieforvaltningen Diana Lübbert Pedersen.

I processen har kommunen haft stort fokus på, at skolen bygges som en fleksibel og multianvendelig skole, så både de indendørs og udendørs rum kan anvendes til flere forskellige formål. Efter skoledag kan skolen derfor også anvendes til lokale arrangementer i erhvervs- og kulturlivet. En af hovedideerne bag byggeriet er netop, at det skal signalere samlingspunkt for en bred skare af brugere.  

Anden nye skole i Jammerbugt Kommune
Første spadestik til Skolecenter Jetsmark er også et historisk spadestik. For blot 4½ år siden stod Aabybro Skole klar til at tage i brug, og om knap 2½ år står endnu en ny skole klar i Jammerbugt Kommune.

Det nye Jetsmark Skolecenter bliver et fyrtårn for området, og kommer til at lyse langt ud over kommunens grænser med budskabet om, at sådan kan en moderne skole også se ud og benyttes.

”Med endnu en stor og perspektivrig investering i vores kommune viser kommunalbestyrelsen, at vi tror på området. Den nye skole kommer til at bidrage positivt til at udvikle lokalområdet i forhold til en øget bosætning i Jetsmark, og i forhold til branding af Jammerbugt Kommune generelt. Skolen vil skabe fællesskab og sammenhængskræft i hele skoledistriktet”, siger Mogens Christen Gade.