Lokalpolitikere talte til Sanks Hans i Jægerum Søpark, Skipper Klements Plads, Vester Hjermitslev, Bratskov Hovedgård og i Gammel Brovst.

Ulla Flintholm Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Der blev tændt masser af Skt. Hans bål i Jammerbugt Kommune i går og flere steder var de lokale politikere inviteret til at holde båltalen.

Formanden for Børne-og Familieudvalget Ulla Flintholm holdt båltalen i Jægerum Søpark. Mariane Andersen, medlem af KFL Udvalget og Beskæftigelsesudvalget holdt talen på Skipper Klements Plads – Naturlegeplads.

Christian Hem fra Økonomiudvalget og KFL Udvalget holdt talen i Vester Hjermitslev, og Formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen nåede både at holde båltale både på Bratskov Hovedgård og i Gammel Brovst.

Stemningsbilleder Foto: Jammerbugtposten.dk

Ulla Flintholm fortalte i sin tale i Jægerum Søpark;

Tak for ordet og tak for invitationen til at komme her i aften – Sankt Hans aften og holde båltalen i det her fantastiske område. Det er jo virkeligt imponerende, hvad der er kommet ud af den drøm, I havde i Halvrimmen om at etablere et unikt naturområde i den tidligere grusgrav og losseplads, og som en gruppe frivillige valgte at arbejde aktivt for tilbage i 2003.

Og naturen har jo netop også været i centrum, når der siden vikingetiden er blevet tændt bål på høje for at holde trolde og andre onde væsener borte, der kunne ødelægge høsten og gøre jorden ufrugtbar. Man troede dengang også, på at sommersolhvervets lyse nætter var magiske, og man troede på, at hvis man lagde sig på markerne eller ved kilder, så kunne midsommerens magiske natteluft og kilderne helbrede sygdomme – og hvem ved, måske har vores forfædre tilbragt natten lige præcist her, hvor vi står i aften.

Jeg har læst, at det dengang også var vigtigt, at bålet blev tændt med “vild ild” eller “nødild” altså ild, der laves ved at gnide to stykker træ mod hinanden, men måske har I alligevel i aften valgt en anden metode til at tænde bålet.

Vi fejrer i aften midsommeren, sommersolhverv – og selv om årets længste dag jo egentligt var den 21 juni, så har vi valgt at fejre Skt. Hans aften den 23 juni, aftenen før Sankt Hans Dag, lige som vi fejrer vintersolhverv, juleaften den 24 december, aftenen før juledag.

For når vi fejrer Sankt Hans aften, så er fejringen en blanding af hedenske og kristne ritualer. Vi har flyttet den hedenske fejring fra den 21 juni til den kristne fejring den 23 juni. Hans er en forkortelse for Johannes – og det er Johannes Døberen, vi fejrer i aften. Johannes blev født et halvt år før Jesus og var dermed forløber for Jesus. Det siges, at Johannes allerede fra barn var klar over sin specielle livsopgave, der skulle munde ud i dåben af Jesus. Rent symbolsk er der der også en pointe i, at dagene bliver kortere efter fejringen af Johannes og længere efter fejringen af Jesus – Johannes sagde nemlig selv om sit forhold til Jesus, at “han skal blive større, og jeg skal blive mindre”. I øvrigt fortæller historien også, at Johannes og Jesus var fætre

Men uanset en hedensk eller en kristen forklaring, så har vi fejret sommersolhverv siden vikingetiden, og Sankt Hans aften, som vi kender den i dag, er noget der har samlet generationer igennem mere end 100 år.

Og vi samles i aften her i Jægerum Søpark omkring alt det, der hører en Sankt Hans aften til – bål, hekseafbrænding og fællessang.

Sang kommer også til at lyde i området i næste uge har jeg læst, når Skovspillene opfører Bølle Bob – og når man som jeg er Formand for Børne- og Familieudvalget, så er jeg super glad for netop valget af Bølle Bob, for det Bølle Bob er netop noget af det, der rammer i tiden. Selv om musikken blev udgivet første gang i 1978, da jeg selv kun var 13 år – og selvfølgelig kunne synge med på det hele, så er Bølle Bob klassiske tekster, der også er rammende i 2019

Der har nok aldrig været så mange børn og unge mennesker med diagnoser som i dag, og der er rigtigt mange børn og unge, der rammes af angst. Derfor håber jeg også, at der vil komme mange børn og unge og lytte til teksterne, lytte til at deres tanker, deres problemer og deres udfordringer ikke er meget anderledes, end de var for børn og unge i 1978.

Men der er større forventninger i dag, der er et større pres, og ikke mindst stiller mange børn og unge mennesker næsten umenneskeligt store krav til dem selv og til deres præstationer, alt skal helst være perfekt og til et 12 tal.

Jeg vil derfor ønske, at vi som ansvarlige voksne bliver bedre til at hjælpe vores børn og unge med at sende deres mørke tanker, deres hekse og deres trolde på flugt. Børn skal ikke være bange for livet og for fremtiden, børn skal være trygge. Børn skal tro på, at vi voksne tager ansvar i fællesskab.

Som Drachmann skriver: Hver by har sin heks, og hver sogn sine trolde.

Dem vil vi fra livet med glædesblus holde.

Vi skal tænde glædesblus for vores børn og unge mennesker hver dag, vi skal sikre en tryg barndom og et trygt ungdomsliv for alle

Det er en fælles opgave, og vi har alle et ansvar for at løse den.

I Børne- og Familieudvalget skal vi efter sommerferien til at arbejde med en ny skolepolitik. En skolepolitik hvor vi i høj grad har involveret eleverne aktivt i forberedelserne, og hvor vi i høj grad vil tage ind på de forslag, vi har modtaget fra eleverne omkring deres ønsker og deres tanker for en bedre skole, med en bedre trivsel for alle og dermed også bedre læring og udvikling af sociale kompetencer for alle. Det er en stor opgave, men det er en opgave, vi skal lykkes med.

Jeg vil gerne slutte med at ønske alle en rigtig god Sankt Hans aften og en rigtig god sommer