Lokalpolitiker i Jammerbugt valgt til Realdanias repræsentantskab

Malou Skeel (V) Kommunalbestyrelsesmedlem Jammerbugt

Næste 1000 medlemmer og andre gæster af foreningen Realdania var mødt op den 14. november 2019 på Aalborg Kongres & Kultur Center, hvor der blev valgt medlemmer til foreningens repræsentantskab. Følgende seks medlemmer fra det nordjyske område blev valgt for en fireårig periode og blandt dem er Malou Skeel lokalpolitiker og selvstændig fra Aabybro.

På valgmødet fortalte bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack og adm. direktør Jesper Nygård om Realdanias virke og aktiviteter. De redegjorde bl.a. for foreningens økonomiske situation, fortalte om en række af de mange filantropiske projekter, som Realdania har støttet gennem årene, og om de forskellige aktiviteter, der findes for medlemmerne. De medlemmer, der var mødt frem til valgmødet, kunne derefter stille spørgsmål og komme med input og kommentarer. Og det var der en lang række af deltagerne, der benyttede sig af under valgmødet i Aalborg.

-- annonce ---


”Jeg er rigtig glad for, at så mange medlemmer var mødt frem for både at få indflydelse på valget til vores repræsentantskab og for at høre mere om vores aktiviteter. Medlemsdemokratiet er jo foreningens fundament, og repræsentantskabet er den øverste myndighed. Og jeg ser meget frem til samarbejdet med de repræsentantskabsmedlemmer, der blev valgt på mødet,” siger bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack.

Realdania er en forening med medlemsdemokrati, som arbejder filantropisk på basis af sin investeringsvirksomhed. På 19 år har Realdania bidraget med over 18,7 mia. kr. til mere end 3.675 store og små filantropiske projekter rundt om i hele Danmark. Foreningen havde pr. 1. januar 2019 cirka 155.000 medlemmer.