Lokale mod indhegnet natur ved Tranum led nederlag, men kæmper videre

Tranum Klitplantage Foto: Privat

Dette indlæg har ikke nået at blive  drøftet med de de andre kandidater fra den lokale gruppe, der arbejder mod indhegning af vores natur.  Skrevet af Ulla Gottliebsen

Visse tegn på uregelmæssigheder ved valg af dirigent

-- annonce ---

Der var valg til bestyrelsen af Danmarks Naturfredningsforening (DN), Jammerbugt i aftes i hallen i Brovst.

Gruppen ”ja tak til natur. Nej tak til en indhegnet Naturnationalpark i Tranum”,  tabte valget. 

Tilhængerne af den siddende bestyrelse og vi, der gerne vil have indflydelse på DN var omtrent lige i antal. Det kan imidlertid ikke afvises, at uregelmæssigheder ved valghandlingen kan have haft betydning for, at vi ikke fik valgt vores bud på dirigent, dyrlæge Jens Kristoffersen fra Mols. 

Valg af dirigent

En fra salen bad om, at valget af dirigent skulle foregå skriftligt. Formanden for DN, Jammerbugt Søren Rosenberg var ihærdig med at overtale forslagsstillleren til at trække forslaget.  Det ville tage en hel time, forlød det. ”Lad os nu komme i gang”.  Flere fra salen viste utålmodighed også, og forslagsstilleren trak forslaget. 

Valget foregik ved, at de fremmødte rakte højre arm op med stemmesedlen.  Problemet er bare, at der  blev optalt 5 stemmer mere, end der var udstedt stemmesedler. Det opdager vi først bagefter, og de to stemmetællere har ikke haft mulighed for at opdage det ved optællingen.

DNs forslag til dirigent blev valgt med 4 stemmer mere end vores, men der var i alt 5 afgivne stemmer for meget i forhold til det antal stemmeberettigede, vi fik oplyst, der var.

Der var  dertil manglende kontrol af sommerhusbeboere tilhørsforhold. Dette kan muligvis også have haft betydning, netop fordi grupperne var nærmest var fifty fifty i antal.  

Uden en dirigents myndighed fik Jens Kristoffersen ikke mulighed for klart at fremlægge en kritik af den siddende bestyrelses beslutning om for få dage siden  at reducere antallet af bestyrelsespladser  fra 12 til 6. Jens Kristoffersen kunne ud fra vedtægterne argumentere for, at hele bestyrelsens  6 personer skulle på valg. Bestyrelsens egen tolkning af, at der kun skulle 2 på valg, kan muligvis være imod vedtægternes ord og ånd. 

Bestyrelsen og Danmarks Naturfrednings organisationschef Mikkel Havelund svarede på Jens Kristoffersens kritik, som dermed kun kom fra salen, at på grund af Coronarestriktionerne sidste år og udsigterne til ”et kup”, hvorved bestyrelsens gode arbejde ville blive afbrudt,  fandt de det rimeligt at bøje reglerne. Sådan blev Jens Kristoffersens indvending lukket oppe ned fra podiet. 

Reduktion af bestyrelse

VI havde fået udarbejdet et advokatnotat, hvori det hed, at DNs bestyrelse havde anvendt en regel om reduktion af bestyrelse til at blive siddende, selv om bestemmelsen efter advokatens vurdering måtte være beregnet på den situation, hvor der var for få opstillede. Ikke som det var tilfældet aktuelt, hvor der faktisk var flere opstillede, end bestyrelsen øjensynligt brød sig om. Dette advokatnotat fik vi ikke mulighed for at fremlægge. 

Vi erkender nederlaget. Vi var ikke godt nok forberedte, og vi skulle have været bare lidt flere. Så havde vi med vores antal kunnet overtrumfe Danmarks Naturfredningsforenings evne og vilje til at bevare magten selv. 

Vi må erkende, DN ikke vil have diskussion om, hvorvidt Tranum Klitplantage skel indhegnes og rewildes. De tåler ikke argumentation  for, at de dyr, der skal ”græsse” grene, træer, buske om vinteren, vil lide. DN vil ikke høre på. at sporadisk fordring ikke afhjælper problemet med ”vintergræsning”. 

Deres forsikringer om, at dyrene nok skal blive fodret og overvåget, holder ikke, når det  lykkes at spørge konkret ind til det. Desuden er det imod rewildingsideen at fodre dyrene. 

Kampen for vores natur, vore skove og for dyrevelfærd fortsætter sammen med de grupper, der overalt i Danmark kæmper for det samme. 

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn