Landdistrikter: Ny landbrugsaftale sikrer arbejdspladser i landdistrikterne

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om grøn omstilling af landbruget. Landdistrikternes Fællesråd roser aftalen, der holder hånden under arbejdspladser i landdistrikterne.

Landdistrikternes Fællesråd roser den nye landbrugsaftale, der med et bredt politisk flertal sikrer stabilitet for landbruget og holder hånden under arbejdspladser i landdistrikterne.

Efter et intensivt forhandlingsforløb med over 60 møder, kunne Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Kristendemokraterne og Liberal Alliance mandag fremlægge en ny aftale for en grøn omstilling af landbruget. 

-- annonce ---

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er tilfreds med, at det brede flertal i Folketinget endelig har fundet hinanden.

– Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en aftale, der sikrer en mere realistisk økonomisk ramme for, hvordan landbruget i fremtiden kan gøre deres produktion grønnere og mere klimaeffektiv. Den brede aftale sikrer stabilitet og vished for landbruget, der nu kan kigge fremad mod langtidsholdbare løsninger, som ikke er afhængig af, hvilke veje de politiske vinde blæser, siger Steffen Damsgaard.

Under forhandlingerne har Landdistrikternes Fællesråd af flere omgange advaret Regeringen og Folketingets partier mod en aftale, der uden tilstrækkelige økonomiske rammer vil sende arbejdspladser ud af landet. Det vil nemlig særligt gå ud over arbejdspladser i landdistrikterne, hvor fødevareklyngen beskæftiger op mod 15-20 pct. i visse kommuner.

Derfor er formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, også glad for, at der i dag er landet en aftale, der indeholder langt flere penge, end hvad regeringen oprindeligt spillede ud med. Med den nye aftale vil der tilføres 3,8 mia. kr. i statslige midler til grøn omstilling af landbruget. 

– Det har været helt afgørende for mig, at man sikrer en økonomisk ramme, der gør, at landbruget kan klare og håndtere den grønne omstilling uden at skulle nedskalere produktionen og dermed tabe arbejdspladser. Med de penge, der nu er afsat til investeringer i landbrugets grønne transformation, er det samtidig med til at holde hånden under massevis af arbejdspladser i landdistrikterne, siger han og tilføjer:

– Et fremtidssikret og grønnere landbrug sikrer dog ikke kun de nuværende arbejdspladser men kan også skabe nye inden for de erhverv, som medvirker til de teknologiske løsninger, der kan reducere landbrugserhvervets klimaaftryk i fremtiden. På den måde bliver bæredygtighed og grøn omstilling en af nøglerne til fremtidens vækst og beskæftigelse inden for fødevaresektoren.