Landdistrikter: Finanslov uden store skridt til decentralisering

Print Friendly, PDF & Email

Bredbåndspuljen overlever, nedrivningspuljen styrkes, og en cykelpulje ser dagens lys. Men ellers kommer finansloven for 2021 ikke til for alvor at sætte gang i en omfattende decentralisering. Sådan lyder budskabet fra Landdistrikternes Fællesråd.

Den allerbedste nyhed er, at den statslige bredbåndspuljes 100 mio. kr. også i 2021 vil løfte endnu flere danskere ind i den digitale fremtid. Men en egentlig decentralisering af Danmark bliver ikke varslet i årets finanslov.


Sådan lyder reaktionen fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, på den finanslovsaftale for 2021, som søndag blev præsenteret af regeringen og de fire aftalepartier Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

– Jeg er meget glad for, at partierne bag årets finanslovsaftale har lyttet til os og videreført Bredbåndspuljen i 2021 på trods af, at en videreførelse ikke var med i regeringens oprindelige udspil. Det kommer til at betale sig, for digitaliseringen rummer enorme potentialer for udviklingen på landet – ikke mindst, hvad angår bosætning, nye erhverv og digitale sundhedstilbud, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard og tilføjer:

– Overordnet set er det en fin finanslov, som selvfølgelig også afspejler, at vi står midt i en coronakrise. Selvom der er flere gode landdistriktselementer, står jeg ikke tilbage med en opfattelse af, at vi nu tager store skridt mod en reel decentralisering af Danmark.

Landdistrikternes Fællesråd havde gerne set etableringen af et Vækstteam for landdistrikter, som skulle sikre vækst og udvikling i hele landet i kølvandet på coronakrisen. Derudover havde man også gerne set større decentraliseringstiltag på de store velfærdsområder som f.eks. uddannelse og sundhed figurere på finansloven for 2021, forklarer Damsgaard.

Landdistriktsformanden hæfter sig også ved, at der ikke umiddelbart er afsat en reserve til et kommende landdistriktsudspil, som regeringen har bebudet i løbet af valgperioden.

Færre faldefærdige huse og flere cykelstier

Udover videreførelsen af Bredbåndspuljen peger landdistriktsformanden på, at der er positive elementer i den del, der vedrører nedrivningspuljen. Der afsættes 150 millioner kroner til puljen, der udover nedrivning også rummer mulighed for tilskud til renovering af klimaskærmen og gør det realistisk, at flere mindre byer kan opleve byfornyelse i form af områdefornyelse. Samtidig hæves den statslige medfinansiering fra 60 til 80 pct.

– Når den statslige medfinansiering hæves, bliver kommunernes økonomiske byrde mindre, og det er meget positivt. I forvejen er det ofte økonomisk hårdt trængte kommuner, som kæmper med faldefærdige huse. Med denne manøvre giver man dem en hjælpende hånd, siger Steffen Damsgaard. 

Han understreger samtidig, at rammen for nedrivningsindsatsen fortsat ikke er tilstrækkelig, men et godt skridt i den rigtige retning. 

En cykelpulje har også fundet vej til finansloven for 2021. Det ligger godt i tråd med det forslag om en akutpulje til cykelturisme og cyklisme i landdistrikterne, som Landdistrikternes Fællesråd i fællesskab med organisationerne Dansk Cykelturisme og Cyklistforbundet foreslog tilbage i maj.

Hvor organisationerne foreslog 100 millioner kroner til akutpuljen, afsættes der på finansloven for 2021 i alt 180 mio. kr. i 2021 og 170 mio. kr. årligt i 2022-2023 til cyklisme. Midlerne skal gå til cykelstier langs statsvejnettet samt kommunale cykelprojekter.

– Cyklisme og cykelturisme er ikke mindst gode grønne takter i en bæredygtig fremtid. Det rummer også store potentialer for turismen og i særdeleshed mikroturismen i landdistrikterne. Derfor er det positivt, at årets finanslov med denne cykelpulje er med til at lægge fundamentet til en grønnere fremtid på to hjul.

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd fremhæver også, at Boligjob-ordningen fortsætter i 2021. Det har længe været et ønske hos fællesrådet at fortsætte ordningen med tilretninger, der kan fremme brugen af den i landdistrikterne. Derudover er det ifølge formanden positivt, at man i finansloven tager hul på de første større generationsforureninger, som er beliggende flere steder rundt i landet – startende med Høfde 42 i Vestylland.

Finansloven blev præsenteret søndag i Finansministeriet. Som en del af aftalen indgår ligeledes en række initiativer i forhold til grøn omstilling og stimuli af dansk økonomi ovenpå coronakrisen.