LÆSERBREV: Flertal i Region Nordjylland afviser bonus til menige medarbejdere i corona-frontlinjen

Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

AF Ib Madsen, gruppeformand DF i Regionsråd Nordjylland

Dansk Folkeparti havde til regionsrådsmødet i Region Nordjylland 28.4 stillet forslag om en engangsbonus til de menige medarbejdere, som har været i front i kampen mod corona.

Dansk Folkepartis forslag blev nedstemt med stemmerne 35 mod 4.Dette betyder, at ingen af regionsrådets øvrige partier end ikke ville være med til undersøge muligheden for at give en mindre, men mærkbar bonus til frontlinje-medarbejdere.


Det var hensigten, at forslaget skulle tilgodese ikke blot behandlende personale, men også andre faggrupper som bioanalytikere, rengøringsfolk, portører, m.fl.

Forslag fra Dansk Folkeparti

Sagsfremstilling
Dansk Folkepartis gruppe i Regionsrådet har jf. reglerne i Forretningsordenen for Regionsrådet anmodet om, at følgende forslag behandles af Regionsrådet:”Region Nordjyllands administration bedes vurdere muligheden for at give en engangsbonus til de af Region Nordjyllands menige medarbejdere, som har været i direkte, nær eller jævnlig kontakt med personer eller afdelinger med coronasmitte. Udover at påskønne menige medarbejdere skal bonusordningen søge at tiltrække efterspurgte personaletyper til Region Nordjylland. Jævnfør “Gradvis øgning af aktiviteten på sundhedsområdet” skal bonussen også bidrage til at sikre trivsel blandt de regionsansatte, der har arbejdet hårdt gennem en længere periode.”

DF finder det ærgerligt, at regionsrådets flertal sender et signal, der kan ses som manglende påskønnelse af de medarbejdere, som i en særlig situation har sat førlighed og egen person på spil, når Danske Regioner i øvrigt ikke har problemer med at udbetale store chef-bonusser.Eksisterende overenskomster giver mulighed for at udbetale en sådan bonus.