LÆSERBREV: Borgerinddragelse?? – energiparker

Foto: Otto Kjær


AF Otto Kjær Rugmarken 41 9690 Fjerritslev

Borgerinddragelse?? – energiparker

Jammerbugt Kommune havde i sommerferieperioden valgt at indkalde ideer og forslag fra borgerne om en temarevision for vindmøller, solceller og biogasanlæg.

-- annonce ---


Det må være skuffende at se kun 6 høringssvar, men det undrer mig ikke, da mange borgere afholder ferie i denne periode, der er kun sket en mindre annoncering i ugeavisen samt på hjemmesiden, og ingen pressemeddelelse er lavet om et så vigtigt område der kan få stor påvirkning af borgernes hverdag.

At svarene så ikke har givet anledning til ændringer må vi så leve med. Politikerne har på et temamøde fået forelagt 13 ansøgninger, og heraf er der indstillet 3 områder Klim, Kåsholm og Rendbæk til interesseområde for solceller, og det skal sendes i høring i omkring nytår. 

Men HOV hvor er borgerinddragelsen??

Det var engang i 2021, at politikerne vedtog en klimahandlingsplan og her ville man styrke borgerinddragelsen og sikre, at kommunen får handlet på de klimamæssige emner, der rører sig hos borgerne, i kommuneplanen er nævnt, at der skal nedsættes et klima. – og energiforum (vel med deltagelse af borgerne) til at koordinere og udvikle fremtidens løsninger.

Kommunen oplyste, at indhold, organisation og tidsplan vil blive politisk behandlet inden dette forum/udvalg nedsættes.  Dette energiforum burde være oprettet inden denne temarevision.

Der er lavet en tidsplan for det videre arbejde, men intet nævnt om at der skal afholdes et borgermøde, og teknisk udvalg er sat helt ude af indflydelse på trods af, at politikerne har vedtaget at dette udvalg skal inddrages.

Det er vigtigt, at borgerne inddrages helt fra starten i etablering af energiparker, da det hidtil har givet stor borgermodstand, og de 3 projekter fylder trods alt ca. 1835 HA eller 2.600 fodboldbaner så helt usynlige bliver de ikke. 

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn