Lær Nationalpark Tranum at kende

Kurv og kniv er essentielle at medbringe, hvis man skal ud at sanke og gerne vil have sine svampe hele og flotte med hjem. Foto: PR.

Nationalpark Tranum er snart en realitet og Naturstyrelsen inviterer den 29 september kl 16.00 til18.30 på en spændende tur med overskriften “Vi ser på svampe”.

På turen fortæller projektleder Helle Lyngbak om arbejdet med etableringen af parken og skovløber Flemming Henriksen fortæller om svampene i skoven. Så husk kurv og kniv, da der er stor chance for at finde spiselige svampe undervejs på den 3-4 km lange gåtur.

Da der max kan være 40 deltagere er tilmelding nødvendig på vsy@nst.dk

-- annonce ---