Kortere ventetider i sigte for nordjyder med psykiske lidelser

Vibeke Gamst (K), formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Nordjylland. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Kortere ventetider i sigte for nordjyder med psykiske lidelser

Ekstra personale i både Børne- og Ungdomspsykiatrien og Voksenpsykiatrien, samt en ekstra praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Sådan har Regionsrådet prioriteret at bruge ca. 8 mio. kr. fra en her-og-nu kapacitetspakke udløst af den politiske 10-årsplan for psykiatrien.

Flere hænder skal forkorte ventelister

Der kan være håb om kortere ventetider for de nordjyder, som lige nu venter på enten psykiatrisk udredning eller behandling. I den politiske aftale om en 10-årsplan for psykiatrien blev der afsat penge til en her-og-nu kapacitetspakke netop for at modvirke de stigende ventetider og sikre overholdelsen af udredningsretten. Region Nordjyllands andel af pengene svarer til ca. 8. mio. kr., og Regionsrådet har netop besluttet, hvad pengene skal bruges til.

I 2023 sættes der 4,5 mio. kr. og 2 mio. kr. af til ekstra patientrettede stillinger i henholdsvis Børne- og Ungdomspsykiatrien og Voksenpsykiatrien. Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. til en ny praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

– Det er en tiltrængt tilførsel af ressourcer til et område, hvor vi i de senere år har set stigende ventetider inden for især børne- og ungdomspsykiatrien. Derfor forventer jeg også, at vi kan få sat en prop i og få vendt udviklingen, så man hurtigere kan få hjælp til at blive udredt og behandlet, siger Vibeke Gamst (K), formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Nordjylland.

Størst oprustning på børne- og ungdomspsykiatrisk område

I børne- og ungdomspsykiatrierne landet over har man de senere år oplevet et stigende pres, og i Nordjylland er antallet af indskrevne patienter i Børne- og Ungdomspsykiatrien steget med 33 procent alene fra 2018-2022. Det har betydet udfordringer med at overholde udrednings- og behandlingsretten og stigende ventelister.

For at modvirke dette skal 4,5 mio. kr. af midlerne til Børne- og Ungdomspsykiatrien mere præcist gå til at ansætte ekstra patientrettet personale med en tværfaglig sammensætning, hvilket eksempelvis kan være læger, psykologer, sygeplejersker eller lægesekretærer.

Det er desuden besluttet at bruge 1,5 mio. kr. til, at en ekstra praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri kan starte en ny praksis i regionen. Det seneste halvandet år er den gennemsnitlige ventetid hos de to nuværende speciallægepraksis i regionen steget fra ca. 12 uger til ca. 30 uger. Allerede i forbindelse med regionens budget for 2023 blev der sat penge af til en tredje praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Såfremt det lykkes at tiltrække to nye, vil nordjyderne altså fremadrettet have mulighed for at få tider hos fire speciallægepraksis her i regionen.

– Med disse tiltag sætter vi ind på to fronter for at imødekomme den store efterspørgsel efter udredning og behandling af børn og unge. Vi vil benytte alle de muligheder, som vi har, for at sikre nordjyske børn og unge psykiatrisk lægehjælp. Vi vil ansætte mere personale i den regionale børn- og ungepsykiatri, og vi vil sikre os, at de speciallæger i børn- og ungepsykiatri, som vælger at nedsætte sig i egen praksis, får mulighed for at gøre det i Nordjylland. Vil en psykiater nedsætte sig her, skal der ikke mangle en aftale med regionen. Vi må gøre alt for at nedbringe de kritisk lange ventetider, siger Vibeke Gamst.

Hvis det ikke inden for 6 måneder lykkes at finde en praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri til at starte en ny praksis, så kan Psykiatri- og Socialudvalget tilbageføre de 1,5 mio. kr. og komme med en ny indstilling til, hvordan de kan anvendes i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

De 2 mio. kr. til Voksenpsykiatrien skal ligeledes gå til at ansætte personale med en tværfaglig baggrund. Formålet er at opbygge kapaciteten og kvaliteten i de nuværende tilbud og forebygge ventelister.