Konvertering fra naturgas til fjernvarme i Nørhalne

Arkivbillede


Nørhalne skal være et fjernvarmeområde i stedet for et naturgasområde. Det har Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune netop besluttet. Omlægningen kan være med til afbøde de stigende energipriser og gavner både borgerne, den grønne omstilling og sikrer en bedre udnyttelse af overskudsvarme.

Nørhalne har siden 1989 ligget i naturgasområde, men nu skal det ændres til at være fjernvarmeområde, så Nørhalne kan få fjernvarme leveret af Aalborg Varme A/S via et nyt forsyningsnet.

-- annonce ---


Ændringen kommer til at omfatte ca. 400 boliger, der i dag opvarmer med naturgas eller olie. 

”Udover at imødekomme borgernes ønske om at få adgang til fjernvarme giver ændringen også bedre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og sikre en bedre udnyttelse af den overskudsvarme, som Aalborg Varme A/S har adgang til. Ikke mindst kan projektet hjælpe i forhold til de stigende energipriser”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Projektet kan kun realiseres, hvis Aalborg Varme A/S opnår tilsagn om tilslutning fra mindst 60% af det potentielle areal senest medio 2023, og hvis Aalborg Varme A/S kan få tilskud fra Fjernvarmepuljen, hvilket Energistyrelsen skal godkende.

Derfor er første step nu, at Jammerbugt Kommune har godkendt projektet for den del, der fysisk ligger i Jammerbugt Kommune. Når tilskud fra Fjernvarmepuljen er godkendt af Energistyrelsen, går Aalborg Varme A/S i gang med at opnå de 60% tilsagn. Herefter er planen, at anlægsprojekterne sættes i gang i 2023. Man regner med, at det vil tage ca. 1 år at lave et distributionsnet fra Aalborg Varme A/S til Nørhalne, og herefter vil der løbende ske tilkobling fra de bygninger, som ønsker dette.