Kommunen fremrykker anlægsprojekter for 67,2 mio.

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

For at holde hånden under den danske økonomi under corona-krisen aftalte regeringen og Kommunernes Landsforening den 26. marts at sætte kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme for 2020.

Derudover blev det aftalt at understøtte kommunernes likviditet gennem ekstraordinære lånepuljer.


Den 5. maj var der ekstraordinært møde i Jammerbugt Kommunes økonomiudvalg, og her blev der taget stilling til hvilke anlægsprojekter, man vil fremrykke.

Jammerbugt Kommune vil fremrykke anlægsprojekter for i alt 67,2 mio. kroner, og det er følgende projekter, der står til at blive fremrykket:

– Byggemodning Horsebækken, Vesterbjergvej og erhvervsareal Aabybro, i alt 27 mio. kr.
– Ramme på 12 mio. kr. til bygningsvedligehold.
– Daginstitutioner i Nørhalne og Gl. Dalhøj i Fjerritslev, 10 mio. kr.
– Arkæologisk udgravning ved Jetsmarks nye skole, 2,2 mio. kr.
– Asfalt, herunder cykelstier og p-pladser, 10 mio. kr.
– Jetsmark Idrætscenter, 6 mio. kr.