Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Niels Christian Hem, Venstre

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Niels Christian Hem (V) Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Niels Christian Hem (V) født . Niels Christian er sammen med sin samlever bosat i Pandrup.
Niels Christian Hem repræsenterer Venstre.

Niels Christian Hem bor i Pandrup med min samlever Rikke Brusgaard.

Niels Christian Hem har gennem 21 år arbejdet i turistbranchen via sit job som restauratør på Restaurant Nordstjernen i Blokhus. I dag er han ansat i Christian Hem Invest, som er et investeringsselskab med fortrinsvis ejendomme og finansielle investeringer. Ligeledes er han bestyrelsesmedlem i Spar Hvetbo Fonden, bestyrelsesformand for Blokhus Feriecenter samt medlem af NT’s bestyrelse. Herudover er han medlem af en række bestyrelser, hvor han er investor.

Niels Christian Hem har siddet i kommunalbestyrelsen, siden Jammerbugt Kommune blev dannet, alle perioder har han været medlem af økonomiudvalget samt udvalget for kultur, fritid og landdistrikter.

Niels Christian Hems mærkesager i det politiske er, at sikre Jammerbugt Kommune har en stabil økonomi, der sikrer fortsat udvikling i alle dele af kommunen. Udvikling af kommunen via mere bosætning, via forskellige boligformer. Gode forhold for erhverv, turisme samt landbrug via god dialog med Jammerbugt Kommune. Ligeledes er han optaget af ”Det gode liv” for børn, unge og ældre.

Niels Christian Hem fik ved valget i november 2017 442 personlige stemmer, og er dermed Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt i perioden 2018-2022. 

Niels Christian Hem sidder som Kommunalbestyrelsesmedlem i følgende udvalg, råd og nævn:

Medlem af Økonomiudvalget

Medlem Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Medlem i Erhvervs- og Turistrådet

Medlem af Bevillingsnævnet for udstedelse af alkoholbevillinger

Medlem af Landdistriktsrådet.

Kilde: Jammerbugt.dk, kmdvalg.dk