Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Lisbet Emmery, Socialdemokratiet

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Lisbet Emmery (A) FOTO: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Lisbet Emmery (A). Lisbet er sammen med sin mand bosat på Gjøl
Lisbet Emmery repræsenterer Socialdemokratiet.

Lisbet Emmery (A) biolog, og gik på efterløn i januar 2017.

Lisbet har boet på Gjøl i 30 år. På Gjøl har Lisbet i mange år deltaget aktivt i forenings- og bestyrelsesarbejde, bl.a. Forældre- og skolebestyrelse, Borger- og Erhvervsforeningen og ”Liv i By og Skole-samarbejdet”. Hun har desuden i de seneste år været medlem af Jammerbugt Kommunes Landdistriktsråd og bestyrelsen i Kulturelt Samvirke.

Lisbet Emmery er nyvalgt til kommunalbestyrelsen. Hendes personlige tilgang til politik er ærlighed, nysgerrighed og humor. Og en stor lyst til at trække i arbejdstøjet, og være med til at ”drive” en kommune i dagligdagen.

Lisbet vil i kommunalbestyrelse arbejde for at styrke en visionær landdistriktsudvikling, der sikrer vækst og offentlig service i de små bysamfund. Skolerne skal bevares, så længe fagligheden er i orden, infrastruktur og offentlig transport skal udbygges, gerne med alternative muligheder, og alle aldersgrupper skal kunne blive boende i lokalsamfundene.

Lisbet vil ligeledes arbejde på, at Kultur i bred forstand bliver grundstenen i de kommunale politikker, så Jammerbugt Kommune får en tydelig kulturel identitet, og hun vil arbejde for, at økologi og bæredygtighed skal tænkes ind i alt hvad Jammerbugt Kommune foretager sig.

Lisbet Emmery fik ved valget i november 2017 219 personlige stemmer, og er dermed Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt i perioden 2018-2022. 

Lisbet Emmery sidder som Kommunalbestyrelsesmedlem i følgende udvalg, råd og nævn:

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Medlem af Landdistriktsrådet

Medlem af Ligestillingsudvalget Samt suppleantposter i hhv. Limfjordsrådet og bestyrelsen for Reno Nord.

Kilde: Jammerbugt.dk, kmdvalg.dk