Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Jens Ørtoft, Dansk Folkeparti

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Jens Ørtoft (O) Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Jens Ørtoft (O). Jens er sammen med sin kone bosat i Kaas.
Jens Ørtoft (O) repræsenterer Dansk Folkeparti.

Jens Ørtoft (O) er gift med Birthe. Parret er bosat i Kaas.

Jens er ansat ved Jammerbugt Kommune som Vej- og Parkchef, og har gennem sit virke som leder ved daværende Pandrup Kommune og sit nuværende job, efterhånden været 30 år i branchen.

Fritiden bruger Jens bl.a. på bestyrelsesarbejde i Jetsmark Menighedsråd og Kaas Vandværk. Derudover er han engageret i stigrupperne og legepladsudvalget under Jetsmark Lokalråd. Ellers er hans store passion en rigtig god gang spinning på PGU`s spinninghold, og en god travetur i vores dejlige natur. Derudover følger Jens gerne sine børnebørn i udøvelse af deres fritidsaktiviteter. Sidst men ikke mindst så følger han vores lokale 2. divisionshold i fodbold.

Det politiske fokusområde er for Jens Ørtoft uden tvivl det tekniske område, hvor han med sin lange erfaring indenfor området helt sikkert vil kunne bidrage.

Jens Ørtoft er nyvalgt til kommunalbestyrelsen og i gang med sin første periode.

Jens Ørtoft fik ved valget i november 2017 255 personlige stemmer, og er dermed Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt i perioden 2018-2022. 

Jens Ørtoft sidder som Kommunalbestyrelsesmedlem i følgende udvalg, råd og nævn:

Medlem af Økonomiudvalget

Når Jens stopper i sit nuværende job, overtager han en plads i Teknik og Miljøudvalget

Medlem af bestyrelsen for Reno Nord.

Kilde: Jammerbugt.dk, kmdvalg.dk