Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt holder møde 13. okt – se hvad der er på dagsordenen

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt Kommune 2022-2025 Foto: Jammerbugt Kommune


Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder møde torsdag den 13. oktober 2022 med følgende dagsorden:

140 Andenbehandling af budget 2023

-- annonce ---


141 Endelig godkendelse af ændring af styrelsesvedtægten

142 Orientering om status på færdiggørelsen af moderniseringen af Jetsmark Idrætscenter samt godkendelse af igangsætning af omlægning af cykelsti

143 Godkendelse af Forslag om Lokalplan 27-038 for et boligområde ved Østre Hovensvej i Aabybro

144 Godkendelse af udskiftning af spunsvæg på Gjøl Havn samt finansiering

145 Godkendelse af konvertering af Nørhalne fra naturgasområde til fjernvarmeområde

146 Orientering om seismisk forundersøgelse vedr. potentielle lagringslokaliteter for CO2

147 Lukket: Godkendelse af køb af areal

148 Lukket: Orientering om økonomi i forbindelse med færdiggørelsen af moderniseringen af Jetsmark Idrætscenter

149 Lukket: Drøftelse af tilskud