Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt er indkaldt til kommunalbestyrelsesmøde – Se hvad der er på dagsordenen

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt 2018-2022 Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder ordinært møde den 12. november kl. 18.00. På mødet vil kommunalbestyrelsen behandle følgende punkter:

Åbne dagsordenspunkter
158 Godkendelse af låneoptagelse 2020
159 Godkendelse af fornyet regaranti for lån optaget af Domea Aabybro
til opførelse af 40 ungdomsboliger på Skovbrynet i Fjerritslev
160 Godkendelse af Skema A – 12 almene familieboliger – Jernbanegade, Brovst – Boligselskabet Nordjylland 8


161 Godkendelse af Skema A – 20 almene familieboliger – Stenmarksvej /
Vesterhavsvej, Hune
162 Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af Skolecenter
Jetsmark og Anlægsvejens Børnehave
163 Godkendelse af anlægsregnskab for vuggestue i Skovsgaard

164 Endelig godkendelse af Lokalplan 27-032 samt kommuneplantillæg
nr. 35 for aflastningsområde for store udvalgsvarebutikker, Teknologiparken, Aabybro,(2. forelæggelse)
165 Godkendelse af ekspropriation til cykelsti langs Kollerup Strandvej
166 Godkendelse af etablering af parkeringspladser i Blokhus

167 Godkendelse af skolernes udviklingsplaner i perioden 2020/21 til
2021/22
168 Godkendelse af salg af andel af almenboligafdelingen
169 Godkendelse af beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb

170 Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022
171 Orientering om formandsbeslutning om indførelse af besøgsrestriktioner på plejecentre
172 Orientering om besøgsrestriktioner på sociale tilbud

Lukkede dagsordenspunkter
173 Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom 49
174 Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom 50
175 Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom 51
176 Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom 52