Kommunalbestyrelsen holder møde – se hvad der er på dagsordenen

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt 2018-2022 Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsen holder møde den 25. juni 2020 med følgende dagsorden

Åbne dagsordenspunkter:
100  Godkendelse af regnskab 2019 med tilhørende revisionsberetning

101  Fremrykning af anlægsprojekter til 2020

102  Godkendelse af skema A – 14 almene familieboliger – Kirkegade, Brovst


103  Godkendelse af skema B – 8 almene familieboliger på Nordvangsvej, Skovsgård

104  Prisfastsættelse på 10 parcelhusgrunde på Elbæksmindevej, Bier- sted

105  Fysisk- strategisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand

106  Orientering om Årsrapport 2019 samt Strategi og handlingsplan 2020for BRNEndelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 08-006 for blandet bolig

107  og erhverv i Slettestrand samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26(2. forelæggelse)Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-029, Boligområde, Degnelod-

108  den, Aabybro samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 (1. fore-læggelse)Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-032 samt kommuneplantillæg

109  nr. 35 for aflastningsområde for store udvalgsvarebutikker Teknolo-giparken, Aabybro, 1. forelæggelseVedtagelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 for indflyvnings-

110  zone og støjkonsekvensområde ved helikopterbase, V. Hjermitslev(1. forelæggelse)

111  Nedlæggelse af del af offentlig vejareal i Aabybrocenteret

112  Vandforsyningsstrategi til vandforsyning der anvendes til brandsluk- ning.

113  Godkendelse af udbudsstrategi for entreprenørydelsen til anlægspro- jekt Ny Skole til Skolecenter Jetsmark

114  Tilsynsrapporter for Rusmiddelcenter Jammerbugt til godkendelse

115  Godkendelse af redegørelse over magtanvendelser i 2019

116  Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2019

117  Praksisplan for fysioterapi til godkendelse

118  Efterretningssag – Besøgsrestriktioner

119  Forslag til mødeplan 2021

Lukkede dagsordenspunkter
120 Køb af faldefærdigt hus til nedrivning

121 Drøftelseafkontrakt