Kommunalbestyrelsen holder møde 22. september 2022 – se hvad der er på dagsordenen

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder møde den 22. september med følgende dagsorden:

128 Godkendelse af indtræden af stedfortræder i forbindelse med lovligt forfald fra kommunalbestyrelsen

-- annonce ---


129 Godkendelse af budgetopfølgning 2 – 2022 pr. 31. juli

130 Førstebehandling af budget 2023

131 Godkendelse af ændring af styrelsesvedtægten

132 Godkendelse af prioritering af fagområder for mulig indgåelse af velfærdsaftale

133 Forslag til mødeplan 2023

134 Godkendelse af høring vedr. Forslag til Lokalplan 29-007 for et boligområde ved Sulstedvej i Nørhalne

135 Godkendelse af Lokalplan 27-037 og kommuneplantillæg nr. 2, Erhvervsområde, Teknologiparken, Aabybro (2. fremlæggelse)

136 Godkendelse af anneks på Emilievej 8, 9480 Løkken

137 Godkendelse af interesseområder til solcelleparker til kommuneplantillæg samt indmelding af arealer til statslig screening

138 Godkendelse af udsattepolitik for Jammerbugt Kommune

139 Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af skæmmende hus