Kommunalbestyrelsen holder møde den 18. februar | Se hvad der er på dagsordenen

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Kommunalbestyrelsen 18. februar 2021 holdes der ordinært møde. Se hvad der er på dagsordenen;

Åbne dagsordenspunkter
17 Godkendelse af handlinger, som skal fremme Jammerbugt Kommunes erhvervsvenlighed

18 Godkendelse af skema B – 20 almene familieboliger – Stenmarksvej,
Hune
19 Godkendelse af forslag til kommissorium for evaluering af liv i by og
skole
20 Godkendelse af anlægsregnskab for udvidelse og modernisering af
Aabybro Genbrugsplads

21 Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler 2021 for oprensning af sejlrenderne til Attrup og Haverslev Havne
22 Godkendelse af Forslag til Lokalplan 23-008, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og VVM for vindmølleprojekt ved Rendbæk Øst
23 Godkendelse af, at Forslag til Lokalplan 25-010, boligområde Sdr.
Ringvej, Ingstrup samt Kommuneplantillæg nr. 33 sendes i offentlig
høring i otte uger

-- annonce ---

24 Godkendelse af kvalitetsstandarder for genoptræning 2021 efter høring
25 Godkendelse af kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Jammerbugt
2021 efter høring
26 Godkendelse af høringssvar til Profilplan for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien samt den Præhospitale Virksomhed

27 Orientering om og godkendelse af status på implementering af handlekatalog for Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik 2020
28 Drøftelse og godkendelse af nyt handlekatalog for Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik 2021
29 Drøftelse og godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi

30 Orientering om ændring af kompetence til at træffe afgørelse om seniorpension
31 Orientering om decisionsskrivelse for 2019

Lukkede dagsordenspunkter
32 Genbehandling: Stillingtagen til indkomne bud – erhvervsarealer
33 Godkendelse af udpegning af suppleant til beboerklagenævnet
34 Godkendelse af valg af tilbudsgiver og den samlede økonomi vedr.
opførelse af Ny skolecenter Jetsmark