Kommunalbestyrelsen holder møde den 10. december – se hvad der er på dagsordenen

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt 2018-2022 Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsen for Jammerbugt Kommune holder ordinært møde den 10. december. I denne artikel kan du se hvad der er på dagsordenen.

Åbne dagsordenspunkter
177 Godkendelse af budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020
178 Godkendelse af §40 – tillægsbevillinger vedr. regnskab 2020
179 Omlægning af låneporteføljen 2020


180 Godkendelse af skema A – 36 almene ungdomsboliger – Fjerritslev
College, Skovgårdene, Fjerritslev
181 Orientering om styringsdialog med almene boligorganisationer
182 Godkendelse af indstilling af nyt medlem til Bevillingsnævnet


183 Godkendelse af plan for de fire kommunale administrationsbygninger
184 Endelig godkendelse af Lokalplan 19-012 for Centerområde Hune –
Kulturhus mm. samt Kommuneplantillæg nr. 25 (3. forelæggelse)
185 Godkendelse af deltagelse i Natur på tværs af Nordjylland – samarbejde om mere og vildere natur.

186 Godkendelse af udvidelse af Vesterbjergvej frem til ny byggemodning
187 Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til anlæg af 3 cykelstier
188 Godkendelse af CO2-regnskab 2019

189 Nye takster spildevand, vand og tømningsordning 2021
190 Godkendelse af driftsorienteret tilsyn ved Brovst Friplejehjem
191 Orientering om evaluering af frikommuneforsøg. En mere fleksibel
beskæftigelsesindsats

192 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021
193 Godkendelse af kvalitetsstandard Sundhed og Handicap 2021.
194 Godkendelse af kvalitetsstandarder for Sundheds- og Seniorområdet

195 Godkendelse af takster for servicebetalinger på plejecentre i 2021
196 Anmoding om drøftelse af punkt på kommunalbestyrelsens møde
den 10. december

Lukkede dagsordenspunkter
197 Godkendelse af kontraktmateriale
198 Stillingtagen til indkomne bud på rekretativ-/landbrugsareal
199 Salg af areal

200 Evt. køb af ejendom
201 Internt salg af Møllebækken 5, Aabybro, til affaldsområdet
202 Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom

203 Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom 82
204 Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom 83
205 Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom 84