Kommunalbestyrelsen holder møde d. 20. juni 2019 – Se hele dagsordenen i denne artikel

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Torsdag den 20. juni kl. 18.00 holder Kommunalbestyrelsen møde med følgende dagsorden;

Åbne dagsordenspunkter

114 Budgetopfølgning 1 pr. 30. april 2019

115 Kommunegaranti Aabybro Vand – Skovrejsningsprojekt

116 Forenkling af låneportefølje 2019

117 Revisionsopgaven fra 2020

118 Anmodning om fravigelser og tilføjelser til almindelige betingelser

ved udbud af almene bolig

119 Godkendelse af skema B – 40 almene ungdomsboliger – Fjerritslev

Kollegie, Skovbrynet, Fjerritslev

120 Byggemodning af parcelhusgrunde – Haldagervej, Biersted

121 Køb og renovering af Vester Thorup Højskole – ansøgning maj 2019

122 Renovering af Bryggergården – ansøgning maj 2019

123 Etablering af fælles destinationsselskab

124 Endelig vedtagelse af Lokalplan 24-007, boligområde, Vestergaardsvej, Saltum samt Forslag til Kommuneplantillæg 10 og nyt

vejnavn (2. forelæggelse)

125 Vedtagelse af Forslag til Tillæg til Lokalplan 4.08 for Erhvervsområde

– Gjøl, samt Forslag til Tillæg nr. 20 til Helhedsplan17 (Første forelæggelse)

126 Vedtagelse af Forslag til Tillæg nr. 18 til Helhedsplan17 (Første forlæggelse)

127 Tillæg til Spildevandsplan 2015-20 – Halvrimmen

128 Ny fælles forældrebestyrelse og økonomi i Område Aaby Øst

129 Taleinstitut og hjerneskadecenter

130 Sundhedspolitik for Jammerbugt Kommune. Høringsgrundlag

131 Årsberetning for Handicaprådet 2018

132 Fritvalgsordning fra 1. august 2019

133 Tilsynsrapporter for plejecentre og hjemmepleje 2018

134 Stop af egenbetaling på kommunale akutpladser

135 Redegørelse over magtanvendelser i 2018.

Lukkede dagsordenspunkter

136 Køb af faldefærdigt hus til nedrivning

137 Udbud: Madservice til visiterede borgere i eget hjem

138 Udbud: Fritvalg af personlig pleje og praktisk hjælp

139 Udbud: Godkendelse af leverandør – Døgnkost til plejecentrene