Kommunalbestyrelsen holder møde 27. februar | se hvad der er på dagsorden

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Åbne dagsordenspunkter
20 Serviceeftersyn af de økonomiske styringsprincipper i Jammerbugt
Kommune (Genoptagelse)
21 Kapitalforvaltning – Afrapportering 2018-2019
22 Skema A – 8 almene familieboliger – Jernbanegade, Brovst

23 Prisfastsættelse af parcelhusgrunde på Højbogårdsvej, Saltum
24 Tilkendegivelse om ekspropriationshensigt – realisering af lokalplan
15-006, Boligområde Vesterbjergvej, Brovst
25 Aflæggelse af anlægsregnskab for Brovst Genbrugsplads


26 Aflæggelse af anlægsregnskab for retablering af Affaldscenter Udholm
27 Frigivelse af anlægsmidler til medfinansiering af Indsatspuljen (skrotordningen)
28 Forslag til Lokalplan 08-006 for blandet bolig og erhverv i Slettestrand
samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 (1. forelæggelse)


29 Forslag til Lokalplan 19-002 for Centerområde Hune – Kulturhuset
mm. (1. forelæggelse)
30 Vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 29 til Helhedsplan17 (1. forelæggelse) 34
31 Godkendelse af Helhedsplan for Ryå
32 Godkendelse af projektforslag – anlægsprojekt Ny Skole til Skolecenter Jetsmark

33 Forslag til ny skolepolitik
34 Strategiplan Voksenhandicap 2019-2023.
35 Ekstraordinære udlejningsvanskeligheder – Biersted

Lukkede dagsordenspunkter
36 Drøftelse af kontrakt
37 Drøftelse af kontrakt
38 Køb af faldefærdigt hus til nedrivning