Kommunalbestyrelsen holder møde 12. december 2019 | Se hvad der er på dagsorden

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Torsdag den 12. december 2019 kl. 16.00 holder Kommunalbestyrelsen møde på rådhuset i Aabybro. Herunder kan du læse hvad der er på dagsorden til mødet:

Åbne dagsordenspunkter


191 Tillægsbevillinger regnskab 2019

192 Låneoptagelse 2019

193 Udmøntning af Budget 2019 – Anlægsramme til haller

194 Kommunegaranti Jammerbugt Forsyning A/S – Spildevandsanlæg i byggemodninger

195 Orientering om styringsdialog med almene boligorganisationer

196 Skema A – 8 almene familieboliger – Nordvangsvej, Skovsgård

197 Aftalegrundlag og vedtægter for Destination Nordvestkysten

198 Fremtidig turistorganisering i Jammerbugt Kommune

199 Etablering af mellemregningskonto til Aabybro Midtbyplan

200 Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 01-002, Solcellepark, Vust Holme, V. Thorup med tilhørende miljørapport samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 (1. forelæggelse)

201 Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 26-001, Teknisk anlæg (Helikopterbase), Ingstrupvej, V. Hjermitslev samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 (1. forelæggelse)

202 Flytning af offentlig vej ved Aabybro Centret

203 Revision af betalingsvedtægt for spildevand 2020

204 Nye takster for spildevand, vand og tømningsordning 2020

205 Godkendelse af ny sundhedspolitik og handlekatalog hertil

206 Driftstilsyn for boligdelen på friplejehjem i 2018

207 Servicebetalinger 2019. Plejecentre

208 Kvalitetsstandarder for Sundheds og Seniorområdet

209 Revidering af værdighedspolitik

210 Godkendelse af beskæftigelsesplan 2020

Lukkede dagsordenspunkter

211 Køb og salg af ejendomme

212 Stillingtagen til indkomne bud på ejendom

213 Evt. mageskifte af arealer ved Aaby Sdr .Gade og Østergade, Aabybro

214 Køb af jord.

215 Køb og nedrivning af faldefærdigt hus

216 Overtagelse af klubhus