Kommunalbestyrelsen behandler budget2020 første gang

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt 2018-2022 Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsen holder møde den 17. september 2020

Åbne dagsordenspunkter
142 Budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2020


143 Førstebehandling af Budget 2021 – 2024
144 Godkendelse af skema B – 24 almene ældreboliger uden anvisningsret – Aabybrocentret, Aabybro

145 Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 01-002, Solcellepark, Vust Holme, V. Torup med tilhørende miljørapport samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 (4. forelæggelse)

146 Kvalitetsrapport på skoleområdet for 2019
147 Anbefaling af ramme for fremtidig struktur for værestederne

Lukkede dagsordenspunkter
148 Arkitekturpris 2020 29

Kommunalbestyrelsen har forud for første behandlingen indgået budgetaftale for 2021.
LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune