Kom med forslag til en folkeskole i Top20

Aabybro Skole. Foto: Jammerbugtposten.
Print Friendly, PDF & Email

Alle skal høres i arbejdet med at få folkeskolerne i Jammerbugt Kommune i Top20. Derfor inviterer kommunen nu borgere med interesse for udviklingen af den lokale folkeskole til dialogmøde.

Først blev de voksne bedt om at komme med forslag og ideer til, hvordan folkeskolerne i Jammerbugt Kommune kommer i Top20. For knap to uger siden var eleverne på banen og kom med mange gode forslag til, hvad der kan gøre skoledagen endnu bedre. Nu er det blevet tid til fire lokale dialogmøder, og her er alle velkomne til at komme med input.  

”Medarbejdere, ledelse, elever, forældre, det lokale foreningsliv, det lokale erhvervsliv, de faglige organisationer og alle med interesse og engagement for den lokale folkeskole er velkomne til dialogmøderne. Vi har brug for alle forslag, der får os henimod en folkeskole i Top20 og en ny skolepolitik”, siger formand for Børne- og Familieudvalget Ulla Flintholm.

Samtidig understreger Ulla Flintholm vigtigheden i samarbejdet og den lokale inddragelse i udviklingen af folkeskolen.

”Den lokale folkeskole i Jammerbugt Kommune er unik, og der skal fortsat være plads til, at lokale kræfter og tilbud kan være med til at sættes deres præg på den lokale folkeskole”.

Dialogmøderne tager afsæt i de temaer, der kom frem på Kick-off mødet 4. februar og Elevrådstopmødet 27. februar. Målet med dialogmøderne er, at diversitet, mangfoldighed og de lokale ressourcer og muligheder, der er tilstede i de enkelte områder, kommer i spil og bliver synliggjort. Det hele skal samles i anbefalinger til kommunens nye skolepolitik.

”Vi håber, at mange kommer til dialogmøderne. Vi tror på, at der kommer en synergi og et engagement blandt deltagerne på mødet, som får stor betydning for skolepolitikken og de konkrete målsætninger, der skal realiseres til gavn for elevernes læring, udvikling og trivsel”, fortæller Ulla Flintholm.

Der afholdes i alt fire dialogmøder i:

Brovst – onsdag den 27. marts 2019 i Brovst Sport og Kulturcenter – for skolerne i Brovst og Skovsgaard-Tranum

Pandrup – mandag den 1. april 2019 i Jetsmark Idrætscenter for skolerne i Jetsmark og Saltum

Aabybro – mandag den 8. april 2019 i DGI Huset for skolerne i Aabybro, Biersted, Nørhalne og Gjøl

Fjerritslev – mandag den 24. april 2019 I Kirkecentret for skolerne i Fjerritslev, Thorup-Klim, Ørebro og Trekroner

Alle møder er fra kl. 18.30 til 20.30. Af hensyn til forplejning er der tilmelding til møderne på: https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/