Klima: Varmt og vådt er ’new normal’ i februar

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Nye tal viser, at klimaet i februar aldrig har været varmere og vådere siden målingernes start i 1874. Februar er blevet 1,5 grader varmere og 12 mm vådere, sammenlignet med det vi tidligere har betegnet som ’normalt februarvejr’.

En rekordvåd februar 2020 og er så småt ved at nå til ende, og det giver mulighed for at tage temperaturen på februar måneds klimatilstand.

Denne februar udmærker sig nemlig ved at afslutte en spritny opgørelse over, hvordan det danske klima ’normalt’ er i en typisk februar måned.

Og der er ingen tvivl om, at klima i februar udviser de samme forandringer, som dem vi ser for januar.

Februar er varmere og vådere end nogensinde før

Når vi beregner gennemsnittet af det danske vejr, som har præget måneden de seneste 30 år – kaldes det for en ’klimanormal’. Klimanormaler er vigtige værktøj til at følge klimaforandringer, da de kigger på et gennemsnit over, hvordan vejret har svinget gennem 30 år.

’Vejret svinger fra år til år. Nogle år er februar fx varm andre år er februar kold, man kan derfor ikke sige noget om, hvordan klimaet er ud fra en enkelt februar måned. Gennemsnittet af 30 februar måneder kigger derimod på tværs af de kaotiske udsving fra år til år, og hermed ses et egentlig klimasignal langt tydeligere,’ forklarer Mikael Scharling, som er klimatolog på DMI.

Sætter vi det nye bud på februars klima ind i en vejrhistorisk ramme, kan vi på den måde få et billede af, hvordan det danske klima ændrer sig. Og her er det helt evident, at det danske klima har flyttet sig.

I forhold til den ældre klimanormal fra 1961-1990 er februar blevet 1,5 grader varmere og 12 mm vådere, hvilket svarer til, at vi nu får over 32 % mere nedbør.

’En temperaturstigning på 1,5 °C for februar i løbet af to sammenhængende normalperioder må betegnes som en ret dramatisk ændring. Det er uden fortilfælde i den snart 150 år lange periode, som vi har beregnet klimanormaler for,’ forklarer Mikael Scharling og fortsætter:

’Ligeledes er en stigningen på 12 mm eller 32% i februars nedbør i løbet af to sammenhængende normalperioder yderst markant og uden fortilfælde. Det betyder desuden, at februar ikke mere er Danmarks tørreste måned, hvilket den ellers har været i flere tidligere normalperioder. Der tegner sig et billede af, at normalnedbøren i Danmark mere eller mindre er steget konstant gennem de sidste 150 år.’

Klimatologen afslutter: ’Den nye klimanormal for februar viser tydeligt, at klimaændringer er noget, der sker lige nu, og ikke først om 50 eller 100 år.’

Fremtidens vintre tegner til at blive varmere og vådere

DMI’s observationer viser, at det danske klima har ændret sig siden målingernes start i 1873. De nyeste opgørelser for både januar og februar viser, at det er blevet varmere og vådere i Danmark, men hvordan ser fremtiden ud?

’Tendensen vi har set i januar og februar over de seneste årtier, ser ud til at fortsætte i samme retning. Vores Klimaatlas viser, at fremtidens klima vil byde på gennemsnitligt vådere og varmere vintre’ forklarer klimaforsker Rasmus Anker Pedersen fra DMI og uddyber:

’Hvor meget varmere og vådere vintrene bliver, afhænger af udledningen af CO2. Hvis udledningen fortsætter som hidtil, forventer vi, at vinteren i Danmark bliver ca. 4 grader varmere og får ca. 25 % mere nedbør i slutningen af dette århundrede sammenlignet med i dag. Reduceres udledningen til et stabilt middelniveau, forventer vi, at ændringerne om vinteren begrænses til ca. 2 graders opvarmning og ca. 10 % mere nedbør. Men samlet set ser det altså ud til, at tendensen fortsætter, og at vinteren bliver varmere og vådere.’