Jørgen Ravn Christensen: Flertalstyranni? Vurder selv

Jørgen Ravn Christensen (C)

AF Jørgen Ravn Christensen (C) Fjordgade 4 9440 Aabybro. Medlem af Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune.

Flertalstyranni? Vurder selv

-- annonce ---

Mandag den 24. april ved syvtiden om morgenen tikkede en mail ind. Overskriften var “Uacceptabel adfærd” og handlede blandt andre om mig. Mailen var samtidigt sendt til samtlige ansatte i Jammerbugt Kommune, alle høj som lav. Brevet var fra 23 af byrådets medlemmer, herunder borgmesteren og de to viceborgmestre. 

At jeg får lidt kritik for min måde at agere på den politiske scene på, gør mig ikke noget. Det ærgrer mig naturligvis, at der bliver fremsat påstande om mig, som hverken er sande eller kan bevises. Faktisk er det meste af brevet et stykke fra den virkelighed, jeg oplever. Efter at have læst brevet var min første tanke, om det var et forsøg på at lukke munden på mig.

 I den efterfølgende uge har ovennævnte brev været meget omtalt i pressen, specielt det at de 23 kommunalbestyrelsesmedlemmer har bestemt, at de vil have en uvildig juridisk undersøgelse om injurier og ærekrænkelser i et læserbrev, min partifælle har skrevet. Det er et læserbrev med en skarp tone, men at der skulle være noget strafbart i det, mener jeg ikke. Nu får vi så en undersøgelse, som skal klarlægge sagen. 

Kommunalforsker Roger Buch har også udtalt sig om det at sende politiske budskaber fra politikeres mails direkte ud til alle ansatte i en offentlig organisation, – og hans konklusion er klar: Dette er ikke tilladt. Nu håber jeg så, at de selv samme 23 kommunalbestyrelsesmedlemmer har samme vilje til at få dette undersøgt af en uvildig jurist, og ikke ved blot en intern undersøgelse. Som mindretal skal vi vel have den samme retsstilling som flertallet? 

Imidlertid beretter Nordjyske lørdag den 29. april om, at de ytringer, der er mod os fire kommunalbestyrelsesmedlemmer i oppositionen, måske er injurierende og ærekrænkende. Personligt føler jeg mig ikke krænket, men jeg er lidt skuffet over at blive beskyldt for noget, jeg ikke har gjort. Dog ser det ikke ud til, at vi får samme mulighed for at få det undersøgt af en ekstern og uvildig jurist, men at der ”kun” bliver foretaget en intern undersøgelse

Det virker påfaldende, at når pilen peger på flertallet, bestående af 23 kommunalbestyrelsesmedlemmer, ja der er en intern undersøgelse nok, men når pilen peger mod oppositionen, bestående af 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer, så skal vi have eksterne jurister på. Flertalstyranni? Vurder selv.

LÆS OGSÅ: Pokaler uddelt på årets generalforsamling hos BK Orion

4 KOMMENTARER

  1. Kære Jørgen! Vi er også medlemmer af Venstre, der synes, at I 4 folkevalgte udfører et vigtigt arbejde i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad vi, der ingen ingen stemmeret har, skulle gøre uden jer. Hvor om alting er, så er henvendelsen til medarbejderne direkte fra borgmesteren og hans følge helt sikkert i strid med forvaltningsloven…

    • Du har ganske ret Magne. Det er utilstedeligt, at flertalsbanden agerer på denne måde. Men godt, at de selv har sørget for at det kommer ud i offentligheden, så alle kan se hvad der foregår.

    • Du har ganske ret Magne. Det er utilstedeligt hvad flertalsklanen foretager. Men godt at de gør det så tydeligt, at alle kan se hvor forkert det er. Dialog er en god ting, men ikke tyranni 😡

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn