Jetsmark Idrætscenter forsøger at finde ny totalentreprenør

Jetsmark Idrætscenter
Foto: Jetsmark Idrætscenter

Jetsmark Idrætscenter har truffet beslutning om at forsøge at overdrage totalentreprisen i forbindelse med den gennemgribende modernisering af Jetsmark Idrætscenter til en anden entreprenør.

Jetsmark Idrætscenters bestyrelse traf under et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19. maj 2022 beslutning om, at de vil forsøge at overdrage den nuværende totalentreprisekontrakt indgået med den konkursramte entreprenør Q Construction A/S til en anden entreprenør. 

-- annonce ---

Beslutningen bakkes op af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, der behandlede spørgsmålet under et kommunalbestyrelsesmøde den 19. maj 2022. 

Som følge af beslutningen vil Jetsmark Idrætscenter sammen med sin bygherrerådgiver påbegynde arbejdet med indhentning af tilbud på færdiggørelse af totalentreprisen. 

Derudover vil Jetsmark Idrætscenters advokat fortsætte dialogen med kurator i Q Construction A/S i forhold til det økonomiske opgør mellem konkursboet og Jetsmark Idrætscenter. 

Totalentreprisen er fortsat sat i bero på ubestemt tid, men Jetsmark Idrætscenter bestræber sig på at genopstarte byggeriet snarest muligt. På trods af standsningen af totalentreprisen vil brugerne fortsat kunne anvende vandrehjemmet, hal a og b samt svømmehallen. 

Der vil blive udsendt en ny pressemeddelelse, når der er klarhed omkring færdiggørelsen af totalentreprisen.