Jammerbugt Kommune styrker samarbejdet med DBU

Helle Bak Andreasen (V), formand for Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune. Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Fodbold som løftestang for velfærd og frivillighed: Jammerbugt Kommune styrker samarbejdet med DBU. Ny velfærdsalliance mellem de to parter skal løfte sundheden og frivilligheden.

Dansk Boldspil-Union og Jammerbugt Kommune har netop underskrevet en ny velfærdsalliance, som skal understøtte kommunens velfærdsopgaver og rekruttering af flere frivillige i fodboldregi.


”Sport og foreningslivet er enestående rammer for fællesskaber og motion. Med den nye velfærdsalliance med DBU, håber vi på at kunne understøtte fodboldklubbernes positive udvikling samtidig med, at vi styrker indsatsen for at få flere seniorer til at motionere. Jeg glæder mig over den nye aftale med DBU, og det at Jammerbugt Kommune sammen med fodboldklubberne nu er skridtet videre i at blive Danmarks bedste fritidskommune,” siger formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen.

To indsatsområder i samarbejdet

Den nye aftale træder allerede i kraft i begyndelsen af 2020, hvor fodboldklubberne kan forvente at blive kontaktet af DBU. Fodboldklubberne har sammen med DBU og Jammerbugt Kommune drøftet, hvilke indsatsområder, de kan arbejde koncentreret med. Her valgte fodboldklubberne to indsatsområder som er motionsfodbold for +60 borgere og/eller kronikere og rekruttering af unge trænere/ledere.

”Jeg er meget begejstret for valget af indsatsområder. Der er et stort behov for at styrke vores fokus på unge, da vores mange klubber/foreninger virkelig afhænger af dem. Ligeledes er der et stort potentiale i at få flere +60 medlemmer, og der er gode muligheder for, at denne gruppe kan bidrage til en hjælpende hånd ude i fodboldklubberne.” siger formand for Folkeoplysningsudvalget Flemming Dahl Jensen.

Det overordnede formål med velfærdsalliancen er at sikre udvikling og implementering af fodboldindsatser i kommunen, herunder at implementere aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillet som løftestang og dermed medvirke til at løfte traditionelle kommunale opgaver i tæt samarbejde med lokale fodboldklubber.

”Fodbold er en motor, der kan styrke både fællesskaber og sundhed. Det udnytter vi nu sammen i Jammerbugt Kommune, hvor vi ser frem til at bidrage til løsningen på nogle af de udfordringer, kommunen har på sundhedsområdet ved bl.a. at få flere til at dyrke idræt og aktivere særlige patientgrupper. Samtidig vil vi gennem klubudviklingsforløb på tværs af foreningerne sætte fokus på bl.a. rekruttering og fastholdelse af frivillige – heriblandt unge trænere, til glæde og gavn for områdets klubber og lokalsamfundet,” siger Bent Clausen, næstformand i DBU og formand for DBU Jylland.

Som et led i aftalen vil Jammerbugt Kommune sammen med DBU facilitere årlige dialogmøder med fodboldklubberne. Det første årlige dialogmøde blev afholdt d. 27. november med stor tilslutning fra hele kommunen. Det er hensigten, at årlige dialogmøder også skal udrulles til andre typer af foreninger og klubber i kommunen.