Jammerbugt Kommune starter et nyt treårigt projekt – 2,1 mio. skal styrke arbejdet med børn og unge i begyndende mistrivsel eller som befinder sig uden for fællesskabet

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune starter et nyt treårigt projekt – 2,1 mio. skal styrke arbejdet med børn og unge i begyndende mistrivsel eller som befinder sig uden for fællesskabet

Socialstyrelsen har netop imødekommet Jammerbugt Kommunes ansøgning på 2,1 mio. kr. til at arbejde endnu mere systematisk med opsporing af børn og unge, der viser tegn på begyndende mistrivsel eller befinder sig uden for børnefællesskabet.

På baggrund af støtte fra Socialstyrelsen sætter Jammerbugt Kommune nu gang i et nyt treårigt projekt. Projektet skal sætte yderligere fokus på tidligt at opspore de børn og unge i 0.-9. klasse, som udviser begyndende tegn på mistrivsel eller som er i en udsat position. Begyndende tegn på mistrivsel kan være øget fravær, koncentrationsbesvær, konflikter m.v. Det at befinde sig i en udsat position indebærer, at et barn ”står på kanten af” børnefællesskabet og har svært ved aktivt at deltage i aktiviteter, leg og rutiner i dagligdagen.

Eleverne i Jammerbugt Kommune har det godt, men der er plads til forbedring

Resultaterne af ’Børnesundhedsprofilen 2021’ – som er Region Nordjylland og de nordjyske kommuners undersøgelse af nordjyske 5. og 8. klassers sundhed og trivsel på baggrund af data fra børnene og de unge selv – viser, at selvom størstedelen af eleverne har det godt i skolerne i Jammerbugt Kommune, så er der stadig børn og unge, som ikke trives.

”De seneste år har desværre vist os, at flere børn og unge i stigende grad er begyndt at mistrives. Og det er desværre ikke kun en tendens, vi ser i Jammerbugt Kommune. Med projektet bliver vi derfor endnu skarpere på at opfange de signaler og adfærdsændringer, som et barn eller ung i mistrivsel sender, så vi har mulighed for at handle endnu hurtigere og dermed støtte barnet så tidligt som muligt”, siger formand for Børne- og Familieudvalget, Susanne Møller Jensen.

Derudover er ensomhed desværre et stigende problem blandt børn og unge. Det gælder også i Jammerbugt Kommune. Børnesundhedsprofilen viser, at der blandt pigerne i 5. klasse er 16%, der føler sig svært ensomme, mens det for drengene er 6%. Af pigerne i 8. klasse er der 13%, der føler sig svært ensomme, mens det for drengene er 6%.

Tidlig opsporing er afgørende for barnet eller den unge

En undersøgelse foretaget af Socialstyrelsen viser, at det kan have store konsekvenser for et barn, hvis begyndende mistrivsel ikke bliver opdaget og handlet på i tide. Mistrivsel kan nemlig f.eks. have indvirkning på barnets udvikling og læring.

Undersøgelsen fokuserer bl.a. på forskning, der viser, at omkring hvert 10. barn har brug for særlig støtte. 5-10% har vanskeligheder i et mindre omfang. Ifølge forskningen er det vigtigt at opdage og sætte tidligt ind over for disse børn i mistrivsel eller i en udsat position, da det understøtter muligheden for, at barnet kan hjælpes til at trives.

Projektet skal skabe øget trivsel nu og senere i livet

Jammerbugt Kommune forventer med det nye treårige projekt netop at kunne opspore børn og unge i mistrivsel endnu tidligere end i dag, og dermed endnu bedre at kunne hjælpe de børn og unge, der oplever individuelle udfordringer. Det er hensigten, at projektet skal bidrage til at øge børnenes og de unges trivsel og læring, så de på sigt kan få en øget livskvalitet.

Ulla Flintholm, næstformand for Børne- og Familieudvalget, fortæller:

”Gennem projektet får vi en unik mulighed for at hjælpe og støtte børn og unge, som ikke trives, og som ikke har det godt. Vi vil kunne være med til at øge deres trivsel og læring, og dermed også gøre dem i stand til at klare sig bedre senere i livet”.

Projektet gennemføres i samarbejde med Brovst Skole, Gjøl Skole og Skolecenter Jetsmark. Projektet løber fra januar 2023 til december 2025.