Jammerbugt Kommune søger: Vikariat – Vågen nattevagt til Bo­fæl­les­ska­bet Solkrogen

Arkivbillede


JOBANNONCE: Trives du som nattevagt og kan du sammen med fast kollega skabe de trygge rammer til de beboere der bor hos os, så er her muligheden for at blive en del af Solkrogen. Du skal ikke afholde dig for at søge såfremt du ikke har en relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse, da du kan helt specifik have kompetencer vi kan bruge.

Hvem er Solkrogen og hvad tilbyder vi?
Her er muligheden for at få et meningsfuldt arbejde, på et komplekst område, med fokus på værdiskabelse for fysisk og psykisk sårbare borgere.
Som nattevagt arbejder du imens beboerne sover. Din hovedopgave er at være der for beboere, hvis de har behov for hjælp i løbet af natten. Der kan være tale om tilsyn, plejeopgaver samt pædagogisk støtte. Derudover er der en række rutineopgaver der skal løses om natten. Der arbejdes i 7-7 rul.

-- annonce ---


Solkrogen er et botilbud inden for det specialiserede Handicap- og Socialområde med plads til 11 beboere. Målgruppen er voksne borgere med betydelige nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne og med komplekse sociale problemstillinger, hvor borgeren på grund af en problemskabende adfærd ikke kan profitere af eller rummes i de almindelig tilbud. Ved en problemskabende adfærd forstås i denne sammenhæng en adfærd, der kan være udad reagerende, selvskadende eller selvstimulerende

Hvem søger vi?
Vi søger en vikar for den ene af vores faste nattevagter. Du skal helst have relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse eller som minimum erfaring inden for område.

Det er en vigtig kompetence at være forudseende og at kunne samarbejde med forskellige samarbejdspartnere for at løse opgaverne med høj faglig kvalitet og professionalisme. Vi søger en kollega som vil arbejde loyalt ud fra vedtagne beslutninger, vilkår og rammer, men som også har flair for pragmatik og øje for fleksible løsninger.

Vi søger en kollega, som trives i kontinuerlig udvikling og forandring, og som kan rumme en grad af uforudsigelighed i det daglige arbejde. Du skal have fokus på, at der arbejdes med et rehabiliterende sigte imod så stor selvstændiggørelse som muligt. Skriftlighed og dokumentation er en væsentlig del af opgaven.

Vi tilbyder
Først og fremmest tilbyder vi et introforløb hvor du klædes på til opgaven. Vi tilbyder desuden vikartimer på en dynamisk og udviklende arbejdsplads, hvor fokus på kerneopgaven, tværfagligt samarbejde, internt som eksternt, fleksibilitet og professionalisme tegner vores tilgang til arbejdet. Vi arbejder konkret med Jammerbugt Kommunes værdigrundlag, som afsæt for den kultur vi ønsker at fremme og specifikt med de mål og strategier som løbende udmeldes.

Vil du vide mere
Ønsker du nærmere oplysninger om stillingerne, opfordres du til at kontakte tilbudsleder Morten Iversen på telefon 41 91 37 31.

Løn- og ansættelsesforhold
Vi holder løbende samtaler.
Stillingen er omfattet af lokal løn.
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og de faglige organisationer.
Der indhentes straffeattest og eventuelt reference inden endelig ansættelse.

Det praktiske
Vi afholder samtaler løbende og ønsker stillingen besat senest 1. september 2022.

Der er tale om et vikariat på 3 måneder.

Frist
14. august 2022.

Antal ledige stillinger:
1