Jammerbugt Kommune søger: Vikarer søges til bofællesskabet Krabben

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE: Vikarer søges til bofællesskabet Krabben

Vi søger timelønnede vikarer til Krabben i Hjortdal.

Hvem er vi?

Bofællesskabet Krabben rummer 20 fantastiske beboere, der bor i egne lejligheder. Derudover er der nogle gode rummelige fællesfaciliteter, hvor de fleste aktiviteter foregår.

Beboernes grundlæggende problemstilling er udviklingshæmning, som kan være yderligere kompliceret af udfordringer i forhold til kommunikation, fysiske funktionsnedsættelse samt lettere psykiatriske diagnoser.

Kendetegnende for målgruppen er, at borgerne har individuelle behov for støtte til almindelig daglig livsførelse. Personlig pleje og omsorg indgår derfor som en integreret del af arbejdet. Borgerne har i varierende grad behov for hjælpemidler.

For at opnå tryghed og tillid har borgerne desuden individuelle behov for struktur, forudsigelighed og genkendelighed. Borgerne har herudover i varierende grad behov for støtte til at indgå i de sociale fællesskaber og vidt forskellige behov for støtte til kommunikation.
Mange borgere profiterer af brug af kommunikationspas, TTT, pictogrammer mm.

Jobbets indhold

 • Pædagogiske opgaver samt plejeopgaver hos bofællesskabets beboere.
 • Praktiske opgaver i huset og i beboernes lejligheder.
 • Deltagelse i fælles eller individuelle aktiviteter og arrangementer i samarbejde med beboerne
 • Vagterne kan både være dag, aften og nattenvagter. Der er mulighed for lange vagter.
 • Faglig fokus og retning.
 • En arbejdsdag præget af humor, med fokus på arbejdsmiljø og trivsel.

Dine personlige og faglige kompetencer

 • Du er god til at danne relationer.
 • Det er ikke et krav at du har kendskab til området i forvejen, men det vil være en fordel.
 • Eventuelt kendskab til alternative kommunikationsformer og neuropædagogik.
 • Du evner at håndtere en arbejdsdag, der ikke altid er forudsigelig.
 • Du formår at skabe trygge rammer for vores beboere.
 • Du tør handle og har tillid til din egen dømmekraft i pressede situationer.
 • Har humor og vil bidrage til et godt arbejdsmiljø og et godt samarbejde med dine kollegaer og ledelsen.

Hvad kan du forvente

 • Et godt og anerkendende arbejdsmiljø..
 • Introvagter som en del af din opstart.
 • Et grundigt introforløb
 • En mentor der sparrer med dig gennem introperioden

Krabbens daglige arbejde tager udgangspunkt i en fælles pædagogisk referenceramme, som er vores arbejdsredskab og den fælles retning for det pædagogiske arbejde. Her er de bærende principper blandt andet selvbestemmelse og medbestemmelse samt hjælp til selvhjælp.

På bofællesskabet Krabben ser vi det enkelte menneske som ligeværdigt og værdifuldt, og som et individ, der kan bidrage positivt til fællesskabet. Vi støtter borgerne i at indfri deres potentialer og mestre eget liv gennem en tryg og rolig hverdag med relationer og motivation i centrum.

Det faglige arbejde tager udgangspunkt i en rehabiliterende og habiliterende tilgang med fokus på et meningsfyldt hverdagsliv, hvor vi lægger vægt på at tilpasse vores indsats til beboernes ønsker og drømme og i samarbejde med borgeren arbejdes der målrettet med borgerens indsatsmål og delmål.

For at imødekomme målgruppens behov, og dermed understøtte borgerens mestring af eget liv, prioriteres flere forskellige faglige tilgange og metoder. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang samt ud fra en neuropædagogisk tilgang, anvender tegn til tale samt alternativ supplerende kommunikation.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Der indhentes straffeattest forud for ansættelsen.

Ansøgning sendes via linket, vi modtager kun elektroniske ansøgninger.

Søg jobbet her

Venligst skriv i ansøgningen at du fandt jobbet på Jammerbugtposten.dk.

Ansøgningsfrist

1. april 2024.

Samtaler afholdes løbende.

Tiltrædelse snarest muligt.

Yderligere information

om stillingen fås hos Konstitueret tilbudsleder Louise Liltorp Eskebjerg på mobil 41 91 18 13 eller mail lls@jammerbugt.dk.
Du er meget velkommen til at komme på besøg inden du sender din ansøgning. Kontakt Louise for at aftale et tidspunkt.

Hvis du vil vide mere om Bofællesskabet Krabben kan du gå ind på www.Jammerbugt.dk og finde flere informationer.