Jammerbugt Kommune søger: Væ­re­steds­me­d­ar­bej­der, 37 timer pr. uge til Fore­byg­gel­se og Mental Sundhed

Foto: Jammerbugtposten.dk.


JOBANNONCE: Forebyggelse og Mental Sundhed er en del af Psykiatrien i Jammerbugt kommune. Lovhjemmel for vores indsatser findes i Lov om Social Service. Vores indsatser er organiseret i fire teams forankret på kommunens fire væresteder. Foruden værestederne (§104) rummer de fire teams således også SKP (§99), bostøtte (§85) samt §82 tilbud.

Værestederne er frie væresteder, hvor borgere med sociale, psykiske eller andre udfordringer kan komme og søge samvær, støtte eller lave aktiviteter. Værestederne forestår den bevilgede støtte efter SEL §82.
Vi er et tilbud i forandring, og det fortsætter vi med at være. Vi tilpasser os borgerens behov, linjen i kommunen og arbejder desuden hele tiden på at lave plads til nye målgrupper på værestedet.

-- annonce ---


Vi søger
Vi søger en medarbejder med relevant socialfaglig uddannelse, som har en bred faglig erfaring. Det er vigtigt at du kan løse mange forskelligartede opgaver på kort tid. Du skal være positiv og velafbalanceret som person, med særlige kompetencer inden for vedholdenhed, struktur, relations dannelse, nærvær og kontakt med mange forskellige borgere med forskellige problematikker samt evne til at navigere i en hverdag med mange forskellige indsatser. Det er en vigtig kompetence at være forudseende og at kunne samarbejde med forskellige samarbejdspartnere for at løse opgaverne med høj faglig kvalitet og professionalisme i et tværorganisatorisk miljø.

Rammer for jobbet
Du skal være indstillet på at deltage i den daglige drift af værestedet, herunder regnskab, lettere rengøring, indkøb, madlavning og aktiviteter samt være fleksibel med hensyn til arbejdstid.

Du skal være indstillet på at yde støtte efter SEL §82, journalisere og arbejde efter indsatsmål i fagsystemet Nexus. Være med til at udbygge og fastholde målgruppen 18-30 år og være deltagende i at skabe et meningsfyldt og lærerigt tilbud.

Dine kvalifikationer
Vi søger en erfaren medarbejder, som trives i kontinuerlig udvikling og forandring, og som kan rumme en grad af uforudsigelighed i det daglige arbejde og alligevel sikre borgerne et trygt og stabilt tilbud.

Du skal have fokus på, at arbejde med et rehabiliterende sigte imod så stor selvstændiggørelse som muligt.
Skriftlighed og dokumentation af borgernes status etc. er en væsentlig del af opgaven.

Vi forventer

  • at du har en socialfaglig uddannelse eller anden lignende kvalifikation
  • at du er en stærk og psykisk robust person
  • at du har overblik og kan handle i pressede situationer og kan arbejde alene
  • at du er fagligt velfunderet, på skrift og i tale og har erfaring inden for området
  • at du kan arbejde professionelt, selvstændigt og at du ønsker at samarbejde
  • at du kan strukturere, planlægge og udføre din dag med det ansvar, som gives dig
  • at du handler ansvarligt og loyalt ud fra gældende vilkår og rammer
  • at du er i stand til at se muligheder, når nye opgaver stilles
  • at du er villig til at deltage i supervision og personaletræning
  • at du har kørekort og kan benytte bil i arbejdet

Vi tilbyder
Vi tilbyder ansættelse på en dynamisk og udviklende arbejdsplads, hvor fokus på kerneopgaven, tværfagligt samarbejde, internt som eksternt, fleksibilitet og professionalisme tegner vores tilgang til arbejdet. Vi arbejder konkret med Jammerbugt Kommunes værdigrundlag, som afsæt for den kultur vi ønsker at fremme og specifikt med de mål og strategier som løbende udmeldes. Der ydes løbende sagssupervision og afholdes møder løbende, hvor faglig sparring, vidensdeling og den fremadrettede planlægning foretages.

Da vi pt. er i gang med en mindre rokade, kan det ikke oplyses, hvilket værested man bliver tilknyttet.

Vi har væresteder i Pandrup, Aabybro, Brovst og Fjerritslev.

Ønsker du nærmere oplysninger
om stillingerne, kan du kontakte tilbudsleder Inger Poulstrup, Forebyggelse og Mental Sundhed på telefon 41 91 21 61.

Stillingen er omfattet af lokal løn.
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og de faglige organisationer.

Der indhentes straffeattest inden endelig ansættelse.

Vi holder løbende samtaler, og opslaget fjernes når vi har fundet den rette kandidat. 

Antal ledige stillinger:
1