Jammerbugt Kommune søger: Vågen nattevagt til Bofællesskabet Solkrogen

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE: Vågen nattevagt til Bofællesskabet Solkrogen

Peter søger ny makker, så…

Sætter du den helhedsorienterede indsats samt det gode arbejdsmiljø højt på din ønskeliste i forhold til dit arbejde og arbejdsplads og vil du arbejde med kerneopgaven ”At støtte mennesker i at indfri potentialer og deres liv” – så skal vi møde hinanden, da vi søger ny nattevagtskollega til Peter her på Solkrogen.

Vi tilbyder

Ud over muligheden for at bruge din arbejdstid sammen med gode kolleger og dejlige borgere, tilbyder vi:

  • Introforløb og mentor
  • Fokus på kerneopgaven
  • Tværfagligt fokus og kollegaskab
  • En god normering
  • Et meningsfuldt arbejde i et komplekst område
  • 7-7 ordning med fast kollega
  • Kendt grundrul – du skal arbejde i lige uger
  • Mulighed for at være med i madordning
  • Gode parkeringsforhold

Du arbejder sammen med en fast makker i en 7-7 ordning med start mandag aften.

Arbejdet om natten byder bl.a. på intenst og nærværende samvær med borgere, der kan have et omfattende behov for støtte, til at kunne opretholde og/ eller genetablere balance i deres nervesystem. I praksis indebærer dette, at man som medarbejder kan bevare roen og agere professionelt, selv i pressede situationer i mødet med den enkelte borger, der har behov for at kunne spejle medarbejderens nervesystem, for derigennem at kunne opretholde eller genetablere ro og balance.

Hvem er Solkrogen og hvad tilbyder vi?

Solkrogen er et botilbud inden for det specialiserede Handicap- og Socialområde med plads til 11 beboere. Normeringen er 1-1 eller 1-2. Der er 2 vågne nattevagter. Målgruppen er voksne borgere med betydelige nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne og med komplekse sociale problemstillinger, hvor borgeren på grund af en problemskabende adfærd ikke kan profitere af eller rummes i de almindelig tilbud. Ved en problemskabende adfærd forstås i denne sammenhæng en adfærd, der kan være udad reagerende, selvskadende eller selvstimulerende.

Klik på linket og se en af de film vi har fået lavet om Solkrogen eller se hvordan det er at starte som Ny på Solkrogen

Vi arbejder konkret med Jammerbugt Kommunes værdigrundlag og vores pædagogiske referenceramme, som afsæt for den kultur vi ønsker at fremme og specifikt med de mål og strategier som løbende udmeldes.

Hvem søger vi?

Vi søger dig der har erfaring fra området eller lignende områder og som har en pædagogisk- eller sundhedsfaglig uddannelse. Vi tror på at tværfaglighed styrker den helhedsorienterede indsats og vil gerne have kolleger der er pædagog, SSA’er, sygeplejerske og/eller ergoterapeut.

Det er en vigtig kompetence at være forudseende og at kunne samarbejde med forskellige samarbejdspartnere for at løse opgaverne med høj faglig kvalitet og professionalisme. Vi søger en kollega som vil arbejde loyalt ud fra vedtagne beslutninger, vilkår og rammer, men som også har flair for pragmatik og øje for fleksible løsninger.

Vi søger en kollega, som trives i kontinuerlig udvikling og forandring, og som kan rumme en grad af uforudsigelighed i det daglige arbejde. Du skal have fokus på, at der arbejdes med et rehabiliterende sigte imod så stor selvstændiggørelse som muligt. Skriftlighed og dokumentation er en væsentlig del af opgaven.

Vil du vide mere

Ønsker du nærmere oplysninger om stillingerne, opfordres du til at kontakte tilbudsleder Morten Iversen på telefon 41 91 37 31. Du er velkommen til at komme på besøg inden du søger. Besøg kan aftales med tilbudsleder.

Løn- og ansættelsesforhold

Vi holder løbende samtaler. Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og de faglige organisationer.
Der er er tale om skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.
Der indhentes straffeattest og reference inden endelig ansættelse.

Det praktiske

Vi afholder samtaler løbende og ønsker den ledige stilling besat hurtigst muligt.

LÆS OGSÅ: Tilbagekaldelse af måltidssalater – pga. fund af Listeria