Jammerbugt kommune søger: To pædagoger til vuggestuen i Aabyhaven

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk

JOBANNONCE: Til Aabyhavens vuggestuedel søger vi to pædagoger på 35 timer i faste stillinger pr. 1. januar 2022. Vuggestuen er normeret til 15 børn og opnormeres 1. januar 2022 til 19 børn.

Aabyhaven er i alt normeret til ca. 100 børn i alderen nul til fem år på to matrikler: Anlægsvejen og Thomasmindeparken – vuggestuedelen og de yngste børnehavebørn er i Anlægsvej, og de ældste børn er i Thomasmindeparken, Aabybro.

-- annonce ---

Aabyhaven Vuggestue og Børnehave er en friluftinstitution, hvilket betyder at børn og personale opholder sig ude meget af dagen og bruger uderummet til at understøtte den pædagogiske praksis, enten på legepladsen eller i nærmiljøet. Der tages udgangspunkt i børnenes alder og udvikling, og i samspil med naturen er der fokus på årstidernes skiften, kompostering, køkkenhave med mere.

Der arbejdes relationsorienteret, særligt med ICDP som pædagogisk tilgang i institutionen. I Aabyhaven er den pædagogiske praksis kendetegnet ved at der er fokus på, at børn har brug for at være i godem udviklingsstøttende samspil, for at udvikle sig til sunde, ressourcerige og socialt kompetente børn.

Vi søger en pædagog, som

 • har fokus på den tryghedsbaserede tilknytning
 • brænder for arbejdet med vuggestuebørn og har indblik i aldersgruppens udvikling og behov
 • kan se sig selv fordybet i leg med børnene og nyder at være i samspil med børnene
 • kan give hverdagens rutiner pædagogisk værdi
 • har fokus på at være rollemodel i forhold til at styrke barnets sproglige udvikling
 • formår at sætte sine egne og kollegaers kompetencer i spil i hverdagen
 • vægter et åbent og ligeværdigt arbejdsmiljø
 • har et solidt pædagogisk, fagligt og teoretisk ståsted
 • har overblik og kan tilrettelægge fleksible og trygge pædagogiske miljøer, som understøtter børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse
 • naturligt samtaler og samarbejder med forældrene om stort og småt
 • kan samarbejde på tværs af institutionen og med eksterne samarbejdspartnere.

Vi tilbyder

 • et team med fagligt dygtige medarbejdere, som har fokus på kerneopgaven
 • et rummeligt og anerkendende arbejdsfællesskab
 • en aktiv og engageret forældregruppe
 • gode fysiske rammer og en pædagogisk hverdag med udeliv
 • en spændende og struktureret hverdag med gode muligheder for at byde ind til den pædagogiske praksis.

Vil du vide mere?
Ved spørgsmål til stillingen kan afdelingsleder Ida Stidsborg Starcke kontaktes på telefonnummer 41 91 32 52, ligesom du kan læse mere om børnehaven på vores hjemmeside.

Frist
17. november.