Jammerbugt Kommune søger: To øko­no­mi­kon­su­len­ter til se­kre­ta­ri­a­tet i SSB for­valt­nin­gen

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk


JOBANNONCE: Er du vild med tal og økonomi? Har du sans for detaljerne og kan omsætte betydningen heraf i det store økonomiske perspektiv?

I Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen i Jammerbugt Kommune vægter vi den gode økonomistyring og søger derfor 2 nye økonomikonsulenter til hhv. handicap- og beskæftigelsesområdet.

-- annonce ---


Generelt om begge stillinger
Som økonomikonsulent bliver du en del af økonomiteamet i sekretariatet, som i alt består af 3 teams. Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af økonomistyring, budget, budgetopfølgning, regnskab, statistik, ledelsesinformation og meget mere. Du vil blive en del af et dygtigt team på i alt 12 medarbejdere, der løser økonomiske opgaver med høj kvalitet og arbejder tæt sammen.

I hverdagen vil du arbejde tæt sammen med de ledere, medarbejdere og øvrige økonomikonsulenter, der arbejder på henholdsvis handicapområdet eller beskæftigelsesområdet. Du vil bl.a. skulle agere bindeled mellem driften ude i afdelingerne og økonomiteamet, som du vil blive en del af.

Arbejdsopgaver i stillingerne
Som økonomikonsulent på beskæftigelsesområdet er dine opgaver bl.a.:

 • at understøtte og assistere ledere og decentrale enheder på beskæftigelsesområdet med styring og opfølgning på økonomien
 • at deltage i budgetlægning, arbejde med fortsat udvikling af budgettildelingsmodeller og deltage i det løbende regnskabsarbejde og regnskabsafslutning
 • at bidrage med økonomiforståelse og viden i det tværfaglige samarbejde
 • at udvikle økonomistyringen gennem brug af data og ledelsesinformation, bl.a. via vores BI-system Targit.

Som økonomikonsulent på handicapområdet er dine opgaver bl.a.:

 • at understøtte og assistere ledelsen på handicapområdet med styring og opfølgning på myndighedsøkonomien
 • at deltage i budgetlægning, arbejde med fortsat udvikling af budgettildelingsmodeller og deltage i det løbende regnskabsarbejde og regnskabsafslutning
 • at bidrage med økonomiforståelse og viden i det tværfaglige samarbejde
 • at medvirke til at omsætte visitationen af borgere på handicapområdet til tal og økonomi
 • at lave beregninger og opgørelser vedr. særligt dyre enkeltsager
 • at videreudvikle og automatisere økonomistyringsværktøjerne for myndighedsdelen.

Dine kvalifikationer
Ud over at vi forventer du har en høj faglighed, som du formår at omsætte i hverdagen, forventer vi også, du tør tænke anderledes og gøre tingene på ”Jammerbugtsk”. Du skal kunne agere i en hverdag baseret på tillid fra ledelse og kollegaer og som del af et selvstyrende team, kunne tage ansvar for den samlede opgaveløsning i teamet.

Derudover forestiller vi os at du:

 • kender til økonomiopgaver og evt. har en uddannelse inden for økonomi. Du kan have flere års erfaring eller være nyuddannet
 • har erfaring med eller interesse for kommunaløkonomi
 • har erfaring med eller interesse for hhv. beskæftigelses eller handicapområdet
 • at du tager ansvar for opgaveløsningen og kan navigere i de forskelligartede opgaver, som skal løses i en tempofyldt og foranderlig hverdag
 • er vild med Excel.

De primære systemer, vi arbejder i, og som vil være en fordel (men ikke et krav) at have kendskab til er ØS Indsigt, AS2007, Targit, KMD Opus Løn og Excel.

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads, hvor vi står sammen om at løse opgaverne og har fokus på sparring
 • en høj grad af medindflydelse og medansvar, og hvor du bliver en vigtig del af den videre udvikling og indsats på området
 • et alsidigt og afvekslende job med selvstændig kompetence og ansvar
 • dygtige og engagerede kolleger i et team med et stærkt sammenhold og højt humør.

Det praktiske
Stillingen er på 37 timer ugentligt. Løn efter overenskomst og principperne i Ny Løn.

Ansættelsessted er Administrationsbygningen Brovst, Borgervænget 12, 9460 Brovst.

Ansøgningsfristen er den 22. september 2022 kl. 12.00 – ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 26.-27. september.

Ansættelse fra d. 1. november 2022 eller snarest muligt.

Eventuelle spørgsmål vedr. jobbets indhold kan rettes til sekretariatschef Flemming Staun på mail fst@jammerbugt.dk eller på mobiltelefon 41 91 27 97.

Antal ledige stillinger:
2