Jammerbugt Kommune søger: To medarbejdere til nyt tværfagligt fraværsteam

Foto: Jammerbugtposten.dk.

JOBANNONCE: To medarbejdere til nyt tværfagligt fraværsteam

Er du optaget af at arbejde med begyndende skolefravær? Og har du lyst til at koordinere den tværfaglige indsats og vejlede familien og skolen, så eleven kan vende tilbage til skolen og dermed bliver rustet med kompetencer, der forbedrer deres muligheder fremadrettet? Så er det måske dig, som vi står og mangler til vores nye tværfaglige fraværsteam i Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt Kommune har besluttet at styrke fraværsindsatsen for elever på folkeskolerne i Jammerbugt Kommune. Det skal ske gennem gode konstruktive løsninger, hvor man sammen hjælper eleven tilbage i stabil skolegang med en tværfaglig indsats. Her skal fraværsteamet udgøre den tidlige og forebyggende indsats, målrettet de børn og unge, der har begyndende og bekymrende fravær. Formålet er således at fremme en sund udvikling hos disse elever gennem en tidlig, tværfaglig og systematisk indsats.

-- annonce ---

Om stillingen

Du vil blive en del af et nyt team, der organisatorisk er placeret i Børne- og Familieforvaltningen under Skole og Dagtilbud. Børne- og Familieforvaltningen består af fagområderne Skole og Dagtilbud og Familie og Forebyggelse samt en forvaltningsenhed.

Børne- og Familieforvaltningen har udarbejdet et kommissorium og en indsatsbeskrivelse, der overordnet beskriver fraværsteamets arbejde. Da der er tale om en hel ny indsats, vil du få stor indflydelse på udviklingen af fraværsteamet og dets opgave.

En del af opgaverne i fraværsteamet vil være f.eks.

 • At udvikle og udarbejde redskaber, skabeloner og materiale til fraværsteamets arbejde
 • At gennemføre samtaler med barnet, familien, skolen og eventuelle samarbejdspartnere til at afdække årsager til fraværsproblematikken samt anbefalinger til det videre forløb
 • At afholde løbende møder mellem barnet, familien, skolen og eventuelle samarbejdspartnere
 • At koordinere den tværfaglige indsats
 • At sparre med og vejlede familien og skolen

Jammerbugt Kommune ønsker, at fraværsteamet vil bestå af medarbejdere med psykologfaglige og socialfaglige kompetencer samt erfaringer fra skole- og dagtilbudsområdet. Vi lægger stor vægt på reelle erfaringer og kompetencer, og vi ser positivt på kombinationsuddannelser og/eller kombinationserfaringer på tværs af faglighederne.

Vi søger medarbejdere til fraværsteamet, der

 • Har gode relationelle og kommunikative kompetencer
 • Har viden om fællesskabende didaktikker
 • Har kendskab til barnets udvikling i den pædagogiske kontekst
 • Har erfaring med at vejlede og rådgive familier – og tør tale om det, der kan være svært
 • Er nysgerrige på andre fagligheders opfattelse af fraværsproblematikker og ser en stor værdi i det tværfaglige samarbejde
 • Har positive forventninger på alle børn og familiers vegne

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om to faste fuldtidsstillinger.
Stillingerne er ledige til besættelse den 1. maj 2023 eller snarest muligt.
Vi tilbyder en attraktiv løn i forhold til uddannelse, kvalifikationer og kompetencer – og i henhold til gældende overenskomst og principperne i lokal løn.

Arbejdsstedet er administrationsbygningen i Fjerritslev, Danmarksgade 3, 9690 Fjerritslev, men dine arbejdsopgaver vil være i hele Jammerbugt Kommune.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere informationer om stillingen ved at kontakte teamleder Kate Jørgensen på telefon 41 91 23 12 eller Skole- og Dagtilbudschef Helle Nørgaard Pedersen på telefon 41 91 24 21.

Ansøgningsfrist

Ansøgning inklusiv relevante bilag skal være os i hænde senest 23. marts 2023.
Du vil den 24. marts 2023 få besked om, hvorvidt du er inviteret til samtale.

Vi forventer at holde første ansættelsessamtale den 28. marts 2023 og anden samtale den 30. marts 2023. Går du videre til anden samtale, vil du blive stillet en mindre opgave. Der vil være 30 minutter til forberedelse inden samtalen.

LÆS OGSÅ: Nordjyllands Trafikselskab – Ændringer pga. snestorm