Jammerbugt Kommune søger: Timelønnede vikarer til Bostedet Poppelhuset

Brovst Foto: Jammerbugtposten.dk

Jammerbugt Kommune søger: Timelønnede vikarer til Bostedet Poppelhuset

JOBANNONCE: Timelønnede vikarer til Bostedet Poppelhuset

-- annonce ---

Poppelhuset hører under Sundhed og Handicap i Jammerbugt kommune.

Bostedet er oprettet efter ABL §105 og borgerne modtager støtte efter §85

Bostedet har 16 lejligheder. Der er 7 lejligheder i hus C og 9 lejligheder i hus B, hvor den ene er en aflastningsplads.

Poppelhusets målgruppe er borgere over 18 år med medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade eller borgere med neurologiske lidelser.

Poppelhuset tager afsæt i en neuropædagogisk referenceramme.

Vi arbejder ud fra anerkendende, ressourcefokuseret og rehabiliterende/ habiliterende tilgang. Dette for at understøtte vedligeholdelse/udvikling af borgerens færdigheder.

Metoderne er social færdighedstræning, motiverende samtale og FOTT.

Vi søger timelønnede vikarer til både hus B og C, som

  • har fokus på daglig praksis samt borgernes mulighed for at blive mere selvhjulpne.
  • har en respektfuld og anerkendende tilgang til borgerne, deres netværk, kollegaer samt øvrige samarbejdspartnere.
  • byder ind på vagter i begge huse.

Vi tilbyder

  • en grundig intro periode med fokus på, at du bliver fortrolig med beboere og arbejdsgange på Poppelhuset.
  • kvalicare online kurser i sundhedsfaglig onboarding og medicinhåndtering, førstehjælp og rehabilitering.
  • en arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse.
  • tværfagligt samarbejde, hvor alle har noget at bidrage med.

Ved behov for uddybning af ovenstående
kontakt Tilbudsleder Gitte Røge på mail gir@jammerbugt.dk / telefon 51 46 40 87 eller teamleder Louise Eskebjerg på mail lls@jammerbugt.dk / telefon 41 91 36 85.

Samtaler afholdes løbende.

Ansøgningsfrist
30. juni 2023.

Skriv venligst i din ansøgning at du fandt jobbet på Jammerbugtposten.dk

LÆS OGSÅ: Jammerbugts 6. klasser mødtes og dystede

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn