Jammerbugt Kommune søger: Tilbudsleder til bofællesskabet Krabben

Job
Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune søger: Tilbudsleder til bofællesskabet Krabben

JOBANNONCE: Tilbudsleder søges til bofællesskabet Krabben

Bofællesskabet Krabben søger lige nu en erfaren og dygtig tilbudsleder, der skal sikre den fortsatte udvikling, trivsel og faglige kvalitet i tilbuddet.

Om Krabben:
Bofællesskabet Krabben er et døgndækket botilbud efter Almenboliglovens § 105, med støtte efter Servicelovens § 85. Tilbuddet har plads til 22 fantastiske beboere, der bor i egne lejligheder, og med adgang til rummelige og indbydende fællesarealer.

Tilbuddets målgruppe er mennesker med udviklingshæmning, som kan have yderligere udfordringer i forhold til kommunikation, fysiske funktionsnedsættelser, samt lettere psykiatriske diagnoser.

Den faglige tilgang har udgangspunkt i en rehabiliterende og habiliterende tilgang, med fokus på den enkeltes drømme og ønsker og muligheden for at leve et meningsfyldt hverdagsliv.

Om personalegruppen:
Som tilbudsleder af Krabben er du leder af ca. 30 fagligt kompetente og engagerede medarbejdere. Personalegruppen er sammensat af medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde (social- og sundhedsfaglige uddannelser).

Der er desuden en fagkoordinator, der understøtter det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde, samt bistår lederen med forskelligartede administrative opgaver. Derudover er der tilknyttet en vagtplanlægger, der sikrer en optimal tjenestetidsplanlægning i tilbuddet.

Vi tilbyder:
Bofællesskabet Krabben er en attraktiv arbejdsplads, kendetegnende ved en høj faglighed og et godt arbejdsmiljø. Du vil møde en personalegruppe, der brænder for deres arbejde, og som samarbejder konstruktivt med hinanden, såvel som med ledelsen, om at løse de forskelligartede udfordringer, der måtte opstå i dagligdagen.

Du bliver en del af en velfungerende ledergruppe, bestående af 6 ledere og en områdeleder. I ledergruppen vægter vi sparring, samarbejde og fællesskabet højt. Vi er opmærksomme på hinanden og byder os selv til, hvis der er en kollega, der har brug for det.

Om opgaven:
Som tilbudsleder varetager du en bred vifte af forskelligartede opgaver og ansvarsområder:

Personaleledelse
Som tilbudsleder varetager du personaleledelsen af Krabbens godt 30 medarbejdere. Som personaleleder har du ansvaret for at sætte holdet og sikre, at de rette kompetencer er til stede i personalegruppen. Du afholder årlige MUS/GRUS og støtter den enkelte medarbejder i at lykkedes og trives på arbejdspladsen. Du arbejder løbende med at understøtte et arbejdsmiljø præget af høj faglighed, trivsel og samarbejde.

Faglig ledelse
Som faglig leder sætter du barren højt: Vi vil fortsat være kendt for at levere indsatser af høj faglig kvalitet (det gælder de socialfaglige, såvel som de sundhedsfaglige indsatser). Du behøver ikke vide alt, men du formår at inddrage de rette kompetencer og ressourcer til rette tid. Du støtter op om det tværfaglige samarbejde i personalegruppen og faciliterer en kultur præget af nysgerrighed og samarbejde. Du tilbyder faglig sparring og giver relevant feedback på opgaveløsningen.

Driftsledelse
Som driftsleder er du opmærksom på, at vi lever op til de lovmæssige krav og kvalitetsstandarder, der gælder på området. Som tilbudsleder er du desuden budgetansvarlig, og du har derved ansvaret for, at tilbuddet holder sig indenfor den økonomiske ramme. Du bliver understøttet af en dygtig økonomikonsulent, som i samarbejde med dig, løbende monitorerer og tilpasser udgifterne med afsæt i budgetudviklingen.

Strategisk ledelse
Du indgår aktivt i de strategiske drøftelser i ledergruppen og du tager medansvar for udviklingen af området som helhed. Du har generelt blik for helheden og forstår, at vi er gensidigt afhængige af hinanden. Du sætter en tydelig retning for tilbuddet og formår at omsætte strategi på en relevant og vedkommende måde i praksis.

Vi ser gerne at du:

  • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund – gerne suppleret med en lederuddannelse.
  • Har (dokumenteret) ledelsesmæssig erfaring, meget gerne som leder indenfor et sammenligneligt område/ med en sammenlignelig målgruppe.
  • Som leder kendetegnes du ved at være ordentlig, anerkendende og synlig. Du skaber et naturligt følgeskab og inviterer til samarbejde i, og udenfor, organisationen. Du er en tydelig leder og en stærk kommunikator (i skrift og tale).

Arbejdsstedets placering:
Bofællesskabet Krabben ligger i naturskønne Hjortdal (Slettestrandvej 6, Hjortdal, 9690 Fjerritslev).
Området er er kendt for sin unikke og rå natur – vi har både stranden og skoven helt tæt på.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen er på fuld tid.
Løn efter gældende overenskomst og kvalifikationer.
Tiltrædelse pr. den 1. september, eller hurtigst muligt.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag den 11. juli 2024.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Julie Sand Kiilerich på telefon 41 01 22 51, eller via mail: jusk@jammerbugt.dk

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på Jammerbugtposten.dk
Søg stillingen via dette link