Jammerbugt kommune søger synlig og nærværende afdelingsleder til Fjerritslev Skole

Fjerritslev Skole. Foto: Jammerbugtposten.dk.

JOBANNONCE:

Fjerritslev Skole søger en afdelingsleder til SFO og indskoling med tiltrædelse pr. 1. december 2020 eller så hurtigt som muligt herefter.

Fjerritslev Skole er en afdelingsopdelt og teambaseret skole med ca. 550 elever fra 0.- 10. klasse i henholdsvis en almen del og en specialafdeling.

-- annonce ---
 • SFO og indskoling: Team SFO, Team 0 og Team 1-2
 • Mellemtrin: Team 3, Team 4 og Team 5-6
 • Udskoling: Team 7, Team 8 og Team 9-10
 • AKT: Team I/M og Team U

Hvert team har en teamfacilitator, der sikrer gode teammøder, hvor den enkelte medarbejders kompetencer bliver bragt i spil, og der bliver reflekteret over og i praksis.

De næste 2 år arbejder hele skolen på forskellig vis med projektbaseret undervisning og engineering, lige som vi har fokus på at styrke det faglige niveau – med specielt fokus på mellemtrinnet.

SFO’ens personale indgår alle ligeværdigt i teamsamarbejdet på skolen, og der er SFO-personale i alle team til og med 4. årgang.

I SFO’en lægger vi vægt på at skabe tryghed for alle – børn og voksne, og vi arbejder i dagligdagen for at skabe gode relationer i en åben og ærlig kommunikation. I vores daglige arbejde inddrager vi lokalsamfundet for at skabe aktiviteter i, viden om og relationer til vores nære omgivelser. Derfor er aktiviteter og oplevelser i naturen omkring SFO’en en vigtig og naturlig del af hverdagen.

SFO’en er endvidere DGI-certificeret.

Om opgaven og dig

 • Du er uddannet pædagog eller lærer.
 • Du må gerne have en lederuddannelse eller have snuset til ledelsesopgaver f.eks. gennem en koordinerende funktion i dit nuværende arbejde. Alle ledere på skolerne i Jammerbugt Kommune forventes at have eller at tage en pædagogisk diplomuddannelse i ledelse.
 • Du skal have fokus på kerneopgaven – på det at facilitere elever og medarbejderes læring og trivsel. Du skal således have øje for den enkelte men også for helheden. Du skal være aktivt lyttende og interesseret i den enkelte medarbejder og den enkelte elev, og du skal være optaget af at spille alle gode.
 • Du skal signalere retning og tydelighed i forhold til skolens værdier, vision og mål, og du skal i hverdagen kunne agere i henhold til skolens værdigrundlag.
 • Du skal være tæt på kerneopgaven bl.a. gennem
  • kommunikationen om begrundelser, forventninger og kriterier for god praksis
  • insisterende dialoger om undervisning, pædagogisk praksis, læring og trivsel
 • Du skal arbejde for at etablere et godt, konstruktivt og tillidsfuldt forhold til forældrene.
 • Du skal indgå aktivt og ligeværdigt i ledelsesteamet. Vi har et meget tæt samarbejde og løser opgaver på tværs af skolen med udgangspunkt i kompetencer og interesser.

Målet for de næste tre år

Den projektbaserede undervisning og praksis skal være en integreret del af undervisningen i indskolingen og i den pædagogiske praksis i SFO’en.

De to profiler for henholdsvis indskoling og SFO skal være synlige i hverdagen for medarbejdere, elever og forældre. Sammenhængen mellem skole og sfo skal endvidere fremtræde tydeligt i såvel hverdagen som i profilerne.

Pædagogernes opgave i skolen skal være klart defineret i den nye kortere skoledag med færre timer til understøttende undervisning.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen ønskes pr. 1. december 2020.

I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet børneattest.

Vil du vide mere?

Spørgsmål vedr. stillingen kan du rette til skoleleder Pernille Hovaldt på tlf. 41 91 12 65 / peo@jammerbugt.dkeller souschef Christina Hoe Larsen på tlf. 41 91 30 42 / chl@jammerbugt.dk

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 8.00.

I forbindelse med ansættelsesforløbet gennemføres 2 samtalerunder. 1. runde afholdes mandag den 26. oktober 2020 og 2. runde torsdag den 29. oktober 2020.

Kandidater til 2. samtalerunde vil blive bedt om at løse en pædagogisk case samt oplyse referencer.