Jammerbugt Kommune søger: Støtte-kontaktperson til Familiecentret

Familiecentret Jammerbugt Kommune i Fjerritslev. Foto: Jammerbugtposten.dk

JOBANNONCE: Støtte-kontaktperson til Familiecentret Jammerbugt Kommune

Familiecentret søger en støtte-kontaktperson på 37 timer ugentlig i en tidsbegrænset stilling frem til 1. august 2024 – med mulighed for forlængelse.
Familiecentret i Jammerbugt Kommune er kommunens udfører af foranstaltninger under Børne- Familierådgivningen og er geografisk placeret henholdsvis i Fjerritslev og i Pandrup.

-- annonce ---

Som støtte-kontaktperson løser du pædagogiske støtteopgaver med børn og unge fra Jammerbugt kommune. Arbejdet tager udgangspunkt i en handleplan, som er udarbejdet af en af kommunens socialrådgivere og som er dit pædagogiske arbejdsredskab. Heri er det beskrevet, hvad der er målet med den pædagogiske støtte. Med udgangspunkt i handleplanens arbejdspunkter for netop det barn, så arbejdes der pædagogisk med aktiviteter og samtaler, som kan understøtte en god personlig og social udvikling for barnet. Vores arbejde sker altid i tæt samarbejde med Børne og Familierådgivningen og selvfølgelig barnets familie. Ofte samarbejder vi også med andre fagpersoner i barnets liv, herunder f.eks. psykologer fra PPR, en lærer fra barnets skole osv. Som støtte-kontaktperson planlægger man selv sin uge og laver aftaler. Aftalerne er primært efter skoletid. Det er en fordel at have viden/erfaring i arbejdet med udviklingsforstyrrelser (f.eks. autisme og ADHD), men ikke et krav.

Vi er meget optaget af at arbejde med rummelige og anerkendende rammer, så alle vores unge kan opleve at være i arenaer, hvor de evner at udvikle sig. Vi laver forskellige sociale tiltag for børnene/de unge, så de kan træne deres sociale færdigheder i et udviklingsfremmende og støttet miljø. Vi har metodefrihed i den enkelte pædagogiske opgave og vurderer, hvad der giver mening for barnet/den unge, men vi har alle modtaget undervisning i mentalisering ift. børn/unge og deres familier.

Kontaktpersonskorpset er en gruppe bestående af 9 engagerede og erfarne medarbejdere i Familiecentret med forskellige faglige baggrund. Vi har et godt team, som hjælper hinanden i opgaveløsningen og som løfter mange og forskelligartede opgaver. Vi er geografisk opdelt, så nogle af gruppens medlemmer løser opgaver i et område af kommunen, mens andre dækker et andet område.

Vi forventer, at du

 • Har relevant pædagogisk eller socialfaglig baggrund og at du brænder for at arbejde med børn og unge, der har personlige og sociale udfordringer.
 • Har kørekort og egen bil til rådighed, som kan bruges i jobbet.
 • Kan tilrettelægge din egen arbejdstid med forventning om stor fleksibilitet ud fra opgavernes udførelse.
 • Har et positivt menneskesyn med respekt for forskelligheder.
 • Har evner og lyst til tværfagligt samarbejde.
 • Kan formulere dig på skrift og arbejde målrettet.
 • Har mod på at byde ind i gruppen ift. opgaver, faglige drøftelser og refleksioner.
 • Har mod på skæve arbejdstider, hvor det ofte kan være eftermiddags- og aftenarbejde.
 • Har mod på at arbejde weekend, hvis opgaverne indimellem kræver det.  

Vi kan tilbyde

 • Et udfordrende arbejde med stor frihed i tilrettelæggelsen af arbejdet og den pædagogiske praksis.
 • En arbejdsplads som er optaget af at opretholde et godt arbejdsmiljø med tillid og tryghed som afgørende faktorer.
 • En arbejdsplads med stor pædagogisk og terapeutisk faglighed, samt mange års erfaring med forebyggende arbejde.
 • Mulighed for tæt sparring med kolleger eller leder.  
 • Ekstern supervision.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst på området.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til konstitueret leder af Familiecentret Jonas Røge på telefon 41 91 15 23.

Vi håber at høre fra dig.

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 19. september 2023

Samtaler afholdes fredag den 22. september 2023 på Familiecentret i Pandrup

LÆS OGSÅ: 3 politihunde fra Brovst udtaget til DM