Jammerbugt kommune søger socialrådgivere til Børne- og Familierådgivningen

JOBANNNONCE: Børne- og Familierådgivningen, Jammerbugt Kommune søger to socialrådgivere til en fast stilling og et vikariat på 6 månder med mulighed for forlængelse.

Afdelingen består primært af socialrådgivere og HK’er. Vi varetager overordnet set myndighedsopgaver indenfor udsatte børne- og ungeområdet samt børnehandicapområdet. Du vil blive en  del af en afdeling som består af følgende teams: Modtagelsen, Børneteam, Ungeteam, specialafsnit, familieplejekonsulenter, netværksrådgivere og Sekretariatet. Vi har brug for nye kollegaer til Modtagelsen og Ungeteamet.

-- annonce ---


Dine arbejdsopgaver vil, afhængig af teamplacering, blive

 • Håndtering af underretninger
 • Iværksættelse af kortvarige indsatser jf. Servicelovens § 11
 • Vurdering og afgørelse af børnefaglige undersøgelser
 • At udarbejde børnefaglige undersøgelser, handleplaner mv.
 • At træffe afgørelse om støtte til kommunens udsatte børn/unge og deres familie jævnfør Servicelovens § 52
 • At iværksætte foranstaltninger jævnfør Servicelovens § 52 samt opfølgning på effekten heraf
 • At være tovholder på netværksmøder
 • At deltage i SOS møder
 • AT deltage i tværfaglig vidensdeling og samarbejde med interne, såvel som eksterne, samarbejdspartnere
 • At have et tæt samarbejde med den unge, familien og den unges netværk
 • At have en tovholderfunktion ved den unges overgang til voksentilværelsen

Vi lægger vægt på, at du

 • Er uddannet socialrådgiver/socialformidler
 • Vi ser gerne at du har kendskab til lovgivning og praksis inden for Service- og Forvaltningslovens rammer
 • Har interesse for, og gerne erfaring med at arbejde med udsatte børn og unge
 • Har gode evner for kommunikation, både skriftlig og mundtlig
 • Har interesse i aktiv inddragelse af barnet/den unge og dennes familie
 • Kan arbejde selvstændigt, men samtidig er opmærksom på værdien af tværfagligt samarbejde, både internt og eksternt
 • Kan være konstruktiv, give og modtage feedback og ICS baseret sparring
 • Er struktureret og aktivt er optaget af at bidrage til et godt og givende arbejdsmiljø
 • Trives med en travl og til tider uforudselig hverdag
 • Er en kompetent IT bruger, gerne med erfaring i DUBU og SBSYS
 • Ønsker at deltage i faglig udvikling i form af kurser, at følge med i Ankestyrelsens afgørelser samt oplæring i principper, metoder og projekter vi følger og deltager i, sammen med Socialestyrelsen.

Vil tilbyder

 • Engagerede kollegaer og en arbejdsplads hvor der er plads til forskellighed, humor og et godt kollegialt fællesskab
 • Fysisk arbejdsplads hvor også sundhedsplejen, PPR og dagtilbudsområdet har deres daglige gang
 • En spændende, alsidig og afvekslende hverdag
 • Fleksibel arbejdstid

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er normeret til 37 timer. Vi tilbyder en attraktiv løn i forhold til uddannelse, kvalifikationer og kompetencer – og i henhold til gældende overenskomst og principperne i lokal løn.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Arbejdsstedet er administrationsbygningen i Fjerritslev, Danmarksgade 3, 9690 Fjerritslev, men du skal forvente møder og tilsynsbesøg ude af huset, hvorfor egen transport må påregnes.

Yderligere oplysninger

Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

 • Familie og Forebyggelseschef Bo Skou Frank, tlf. 41 91 24 60 / mail bsf@jammerbugt.dk
 • socialrådgiver i Ungeteamet Julie Kirstine Christensen, tlf. 41 91 28 03 eller
 • socialrådgiver i modtagelsen Claus Andresen, tlf. 41 91 23 33.

Ansøgningsfrist

26. oktober kl. 9.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 27. oktober.

Tiltrædelse

1. december 2020.

Arbejdssted

Børne- og Familieforvaltningen.

Ansættelsesforhold

Fuldtid.