Jammerbugt Kommune søger Social- og sundhedshjælperelever til optag Januar 2022

Foto: Jammerbugtposten.dk.

JOBANNONCE: Interesserer du dig for pleje og omsorg og lyder det spændende at arbejde rehabiliterende?
Kan du lide at samarbejde med borgeren om at skabe et godt hverdagsliv, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver?
Interesserer du dig for digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi?

Så er social- og sundhedshjælperelev uddannelsen, der veksler mellem praktik og skole, måske noget for dig.

-- annonce ---


Når du ansættes som elev i Jammerbugt Kommune elev er du sikret praktikplads og får et individuelt uddannelsesforløb tilrettelagt ud fra dine faglige og personlige kompetencer.

Du tildeles et praktiksted, som kan være en hjemmeplejegruppe eller et plejecenter og du bliver tilknyttet en daglig vejleder.

Vi tilbyder undervisning ude i praktikken og et godt læringsmiljø, samt et godt samarbejde på tværs med fokus på dig og din læring.

Som social- og sundhedshjælperelev i Jammerbugt Kommune er du:

 • fleksibel og mødestabil
 • motiveret og nysgerrig igennem hele din uddannelse og klar til at tage ansvar for egen læring
 • interesseret og tager initiativ til at lære
 • en person med lyst til at udvikle dig fagligt og personligt
 • en person med lyst til samarbejdet med borgere, deres pårørende og andre faggrupper.

Vi tilbyder:

 • individuelt uddannelsesforløb ud fra dine faglige og personlige kompetencer
 • et spændende undervisnings- og læringsmiljø med bl.a ugentlige undervisningsseancer og egen refleksionstid til fordybelse
 • ugentlig vejledningstid, hvor du vil modtage feedback på dine opgaver
 • sprogcafe for dig som har andet sprog end dansk som modersmål
 • godt tværfagligt samarbejde med rum og plads til alle elever
 • en koordinator som følger dig gennem hele din uddannelse.

Ansættelse

Du skal opfylde følgende betingelser for at blive ansat som social- og sundhedshjælperelev:

 • Bestået grundforløb 2 målrettet SOSU inklusiv fagene Dansk på D-niveau og Naturfag på E-niveau
 • Certifikat på Elementær brandbekæmpelse
 • Certifikat på Førstehjælp

Uddannelsen

Uddannelsen til Social- og sundhedshjælper varer 14 måneder og veksler mellem skole- og praktikforløb.

Uddannelsen fokuserer på:

 • mødet med borgeren
 • personlig pleje og hjælp til hverdagens aktiviteter ud fra en rehabiliterende tilgang
 • sundhedsfremme og forebyggelse

Praktikforløbene foregår enten på et plejecenter eller i hjemmeplejen. Skoledelen foregår på SOSU Nord, Social- og Sundhedsskolen i Aalborg eller Hjørring.

Din arbejdstid i praktikperioderne er 37 timer om ugen. I skoleperioderne følger du det skema, du får udleveret på skolen.

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Vi har løbende ansættelse af kommende elever med individuel start alt efter din erfaring og alder i forhold til indplacering på SOSU Nords hold, så send endelig din ansøgning, hvis dette stillingsopslag har din interesse.

Se derfor bort fra ansøgningsfristen den 31. december 2021.

Løn- og ansættelsesforhold

Er du ansat i Jammerbugt Kommune, vil løn og arbejdsvilkår være efter gældende overenskomster mellem FOA og KL. Du vil få elevløn fra den dag, hvor din uddannelsesaftale(hovedforløb) træder i kraft.
Som udgangspunkt ansættes du på ordinær elevløn som, det første år, svarer til 12.158 kr. pr. måned før skat.

Er du fyldt 25 år?
Har du, inden for de sidste 4 år arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen i sammenlagt 1 år inden for pleje og omsorg af voksne, kan du være berettiget til voksenelevløn.
For at komme i betragtning til voksenelevløn skal du vedhæfte lønsedler fra tidligere arbejdsgiver eller anden dokumentation.
Ligeledes kan du muligvis være berettiget til voksenlærlingeløn – forhør nærmere hos din jobcenterkonsulent.
Satsen for voksenelevløn og voksenlærlingeløn er pr. måned 20.989 kr. før skat.

Spørgsmål til uddannelsen

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Charlotte Gaarden på telefon 41 91 14 65 eller mail cga@jammerbugt.dk

Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Jammerbugt Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.