Jammerbugt Kommune søger Social- og sundhedsassistentelever

JOBANNONCE: Har du et ønske om en uddannelse hvor dine fornemmeste opgaver er den grundlæggende sygepleje og at støtte borgeren i at mestre eget liv i forbindelse med behandling efter sygdom?
Kan du se dig selv arbejde professionelt i et højt fagligt miljø med skiftende arbejdstider, sparring på tværs af faggrupper, have ansvar og løn under uddannelse og meget mere?
Kan du lide at koordinere på tværs af faggrupper og udføre opgaver indenfor grundlæggende pleje og rehabilitering ag borgeren?

Så har Jammerbugt Kommune rigtig meget at byde på! –  og vi søger løbende social- og sundhedsassistentelever

-- annonce ---


I løbet af din uddannelse vil du blandt andet have fokus på følgende områder

 • mødet med borgeren og patienten og det sammenhængende patientforløb
 • somatisk og psykiatrisk sygdomslære og sygepleje
 • sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • farmakologi og medicinhåndtering.

Hvis du er

 • nærværende, omsorgsfuld og anvender din empati i dit arbejde
 • positiv, ansvarlig og stabil
 • nysgerrig
 • en person der arbejder struktureret og målrettet
 • en god kollega og god til at samarbejde
 • en person der har kendskab til IT og lyst til at bruge det som arbejdsredskab.

-Så er det lige dig, vi står og mangler!

Vi kan til gengæld tilbyde dig blandt andet

 • en erhvervsuddannelse på højt fagligt niveau med individuelt uddannelsesforløb ud fra dine faglige og personlige kompetencer
 • et miljø, hvor eleverne prioriteres højt
 • et spændende undervisnings- og læringsmiljø med bl.a ugentlige undervisningsseancer og egen refleksionstid til fordybelse
 • ugentlig vejledningstid, hvor du vil modtage feedback på dine opgaver
 • sprogcafe for dig, som har andet sprog end dansk som modersmål
 • en koordinator som følger dig gennem hele din uddannelse.

Optagelseskrav

Før du kan begynde hovedforløbet på socail- og sundhedsassistentuddannelsen skal du have bestået grundforløb 2 målrettet SOSU samt have certifikat på Elementær brandbekæmpelse og Førstehjælp.

Du skal medsende dokumentation for ovenstående.  Er du i gang med grundforløbet og derfor endnu ikke har dokumentation for ovenstående eftersender du blot dette.

Uddannelsen varer 2 år og 9 måneder og veksler mellem praksis i Jammerbugt Kommune / Region Nord og teoretisk undervisning på SOSU-Nord i enten Aalborg eller Hjørring.

Løn- og ansættelsesforhold

Er du ansat i Jammerbugt Kommune, vil løn og arbejdsvilkår være efter gældende overenskomster mellem FOA og KL. Du vil få elevløn fra den dag, hvor din uddannelsesaftale (hovedforløb) træder i kraft.

Som udgangspunkt ansættes du på ordinær elevløn som, det første år, svarer til 13.405 kr. pr. måned før skat og 15.166 pr. måned de efterfølgende år.

Er du fyldt 25 år?
Har du, inden for de sidste 4 år arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen i sammenlagt 1 år inden for pleje og omsorg af voksne, kan du være berettiget til voksenelevløn.

For at komme i betragtning til voksenelevløn skal du vedhæfte lønsedler fra tidligere arbejdsgiver eller anden dokumentation.
Ligeledes kan du muligvis være berettiget til voksenlærlingeløn – forhør nærmere hos din jobcenterkonsulent.

Satsen for voksenelevløn og voksenlærlingeløn er pr. måned 20.989 kr. før skat.

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Vi har løbende ansættelse af kommende elever med individuel start alt efter din erfaring og alder i forhold til indplacering på SOSU Nords hold, så send endelig din ansøgning hurtigst muligt, hvis dette stillingsopslag har din interesse. (Se derfor bort fra ansøgningsfristen den 31. december 2021)

Du sender din ansøgning via vores jobopslag på Jobnet.dk eller vores hjemmeside. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV.

Yderligere oplysninger

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Charlotte Gaarden på mail cga@jammerbugt.dk eller telefon 41 91 14 65.

*Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Jammerbugt Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.